Använd sajten

This site is currently in Swedish. However, to the right on the top bar there is a page: Anglophone introduction. 

Jag tycker Du kan använda den här sajten på två olika sätt:

 1. Påverka besökarna
 2. Hitta bland tidigare publicerad information.

Vill Du påverka?  
 1. Enklast är att klicka på no comments under ett inlägg och sedan skriva vad Du vill. Jag kollar och godkänner normalt kommentarer, men spam stryker jag, liksom försök till självreklàm genom att skriva great site eller dylikt.
 2. Lika enkelt är att rösta på bästa miljönyhet i föregående månad. Men det går bara att göra i början av varje månad. Jag gör Pressmeddelande och ett fördjupat inlägg om föregående månadens bästa miljönyhet.
 3. Skicka mig information, så överväger jag om den passar att publicera!
 4. Hör av Dig med en epost om Du känner att Du vill bidra i utvecklingen av bloggen Miljöinnovation! 

 

  Vill Du hitta publicerad information?:

 1. I höger kolumn finns en ruta som det står SEARCH under. Skriv i vad Du vill veta mer om och klicka där!
 2. Längre ner finns länkar till MILJÖINNOVATION i sex kategorier. Under dessa kategorier ligger länkar till miljöinnovationer. Jag har försökt indikera vad miljöinnovationen är genom ett beskrivande namn.
 3. I vänster kolumn står  en rubrik NYCKELORD. Det är ord som jag har valt för att beskriva inlägget så du kan hitta det. Ju större stil på ordet desto fler inlägg. De kallas också etiketter eller taggar på andra sajter. Om Du hittar ordet Du söker där så klicka på det så kommer alla inlägg upp som behandlar det ordet. Men notera att för vissa ord som är mycket vanliga så har jag inte använt dem som nyckelord. Det gäller tex orden miljöinnovation och EU-stöd. Dessa anvånds i stället som kategorier.
 4. KATEGORIER hittar Du ännu lite längre ner i höger kolumn. Då har jag klassat inläggen efter om de berör Miljöinnovationer, EU-stöd, Bloggen, Börsnoterat, Events, eller Musikvideos.
 5. Längst ned i vänster kolumn hittar Du en box där inläggen är kategoriserade månadsvis 

 Kanske Du söker efter särskilt tema:

EU-stöd: Gå till rubriken högst upp på sidan och leta igenom sidorna EU-stöd och ? & Svar EU-stöd, eller gå till kategorin EU-stöd.

Företaget och bloggaren : Gå till rubriken högst upp på sidan: Eco Innovation.