Artikel – Framgångsfaktorer för innovationer från Morphic, Chromogenics och Absolicon

STABILT RAMVERK OCH RÄTT RISKKAPITAL FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR ATT LYCKAS MED NYA INNOVATIONER

Det är rubriken på min artikel i Uppfinnaren & Konstruktören nr 5 2008. Den bygger på intervjuer med VD:arna Peter Enå, Morphic, Bengt Åkerström, Chromogenics och Joakim Byström, Absolicon.

Sida 1 – Rubriken:

Sida 1 – Spalt 1:

Bilden på sidan 1 lyckas jag inte få in här, men här är resten av den första sidan av artikeln. OBS OM DU HAR SVÅRT ATTLÄSA FÖRSTA BILDENS TEXT SÅ KLICKA PÅ DEN!:

Sida 2 – Spalt 1:

Sida 2 – Spalt 2:

Sida 2 – Spalt 3:

Affiliator Affiliateprogram