Svar om EU-stöd

Jag får en hel del frågor om EU-stöd. Tills vidare försöker jag svara även när jag inte kan ta betalt. Jag lägger upp svaren här i omvänd kronologisk ordning om jag har frågarens tillåtelse.

EU-stöd för nyföretag med miljörevolution

Jag ska starta ett företag som kort sagt betyder en miljö-revolution. Ett gammalt förehavande digitaliseras så att säga. Än så länge är inte tjänsten lanserad och blir inte heller det förens i slutet på januari, kan jag söka eu bidrag innan dess och hur går jag då till väga?

MVH

Mårten

Svar: Hej Mårten!

Om du kan söka EU-bidrag eller ej, beror på vad Du vill göra i
förhållande till EU:s policies. Om Ditt kommande företag betyder en
miljörevolution, så finns det så småningom en del möjligheter. Vilka
de är beror på vad Ni ska göra och var Ni är lokaliserade. Så vitt jag
förstår måste Du dock tilhöra en organisation som kan söka EU-stöd.

Vi kan erbjuda proffessionell hjälp för hur Du kan använda EU-stöd.

Hälsningar

Erik

EU-stöd för privat älderboende

Hej Erik!
Mitt namn är Anna. Anledningen att jag skriver till dig är att jag funderar starta ett privat äldreboende så min fråga är finns det bidrag att söka från Eu.
Jag är tacksam om du kan skriva några ord och hjälpa mig hur kan jag söka.
MVH/Anna

Svar: Hej Anna!

Det finns ju inga EU-stöd som siktar direkt på det Du vill göra.
EU-stöden utgår för att människor ska satsa resurser på åtgärder som
stöder EU:s överenskomna mål för resp. politikområde. Generellt sett
är det alltid lättare att få rent svenska stödpengar.

Om Du bor på landsbygden eller ska använda resurser som finns på
landsbygden så kan det finnas chanser. Det gäller framförallt om Du
kan göra en bra koppling till sysselsättnig av människor på
landsbygden. Kanske Du är medlem i ett jordbrukshushåll? Gå in på Din
länsstyrelses hemsida och kolla vad som står om programmet för
landsbygdsutveckling. Hittar Du något som kan tolkas i Din riktning så
ring Länsstyrelsen och dess specialist på programmet. Tänk igenom vad
Ditt privata äldreboende kan göra för landsbygdsutveckling enligt
programmet. Prata om det, inte om äldreboendet!

Det finns också stöd för utbildning, men det kommer nog längre fram för Dig.

Hälsningar

Erik

EU-stöd för bullerskydd

Hej,
 
Jag, min familj samt närliggande grannar bor i en lantlig miljö i Västsverige. Vi störs emellanåt (beroende av vindriktning) av motorvägsbuller från den relativt närbelägna E6:an. Jag gissar att någon form av vall eller annan typ av konstruktion vid motorvägens kant, skulle innebära en markant minskning av ljudnivån. Nu är jag nyfiken på om det kan finnas bidrag att söka och vart jag i så fall kan vända mig?
 
Vänligen,
 
Erik

Svar: Hej Erik!

Jag känner inte till alla bidrag som finns i det svenska systemet. För
EU-systemet har jag hyfsat grepp om läget. EU har inget program som är
specifikt inriktat på den typen av investeringar Du skriver om. I första
hand är det de ansvariga för bullerskydd från väg som kan göra något.
När det är myndigheter kan de få EU-stöd till många olika saker. Det
är mycket en fråga om vad de vill prioritera för att lägga in i sina
projekt. Jag har svårt att tro att de vill göra ett projekt särskilt
för ett bullerskydd.

Om några av de berörda har företag som störs av bullret och
verksamheten ligger på landsbygden, kan det kanske finnas en möjlighet
att få stöd genom programmet för landsbygdsutveckling. Hör i så fall
med Länsstyrelsen!

Om Ni vill börja nysta i vad som går att göra anser jag att det är
klokt att börja med den ansvarige för miljö och hälsa i kommunen.

Hälsningar

Erik Sandström

Webaidshop.se

EU-stöd för företag i byggbranschen

Hej!

jag undrar om det finns några bidrag att söka för ett företag i byggbranschen, tex. kompetensutvecklingsbidrag eller något annat. MVH/Therese

Svar:

Ja det gör det. Alla företag och organisationer kan söka stöd för Kompetensutveckling. Företag på landsbygden kan få stöd till landsbygdsutveckling. Det finns stöd för mycket innovativa miljösatsningar. Dessutom finns stöd för forskning som initieras av småföretag. Projekt med innovativa enerigsatsningar kan även få stöd. Många stöd innebär mycket speciella krav eller hård konkurrens. Hör av Dig om Du vill ha hjälp med en närmare genomgång. (OBS: Denna fråga finns också som kommentar med svar.) 

Bidrag till att hålla markerna öppna

Hej.Vi har just köpt ett ställe med lite mark till som inte är eller varit i bruk på många år. nu har vi fått

höra att man kan få bidrag för att hålla markerna ”öppna”genom att slå gräset o.s.v.Det är tydligen vem som helst som kan söka o få bidrag på våran mark utan att vi vet så länge inte vi själva söker bidrag ,stämmer detta o vart vänder

man sig för att söka detta bidrag? Skulle vara innerligt tacksam för ett svar o all hjälp du kan ge.

                   MVH.Madeleine.Weijlandt. O.Hans-Åke.Nilsson

                                            ÄLEKULLA. 

 SVAR: Jag vet inte om vem som helst kan få bidrag för Er mark utan att Ni vet det. Men Ni bör ju ha reda på vad som gäller.
 
 Generella upplysningar kan Du få genom att ringa till Länsstyrelsen. Fråga efter den som har hand om programmet för landsbygdsutveckling! Vill Du förbereda Dig, så ta lite tid och gå igenom vad Länsstyrelsens sajt säger om landsbygdsutveckling. Där finns betydande möjligheter till stöd som Du kanske inte har tänkt på. Det är ju bra att vara lite påläst när man ringer.

Hälsningar

Erik

Bilda fristående fackförening?
Hej! 
 Jag arbetar inom polisen och håller på att starta en fackförening helt fristående från den enda befintliga organisationen (PF) som finns idag. Till en början kommer föreningen att fungera på lokal nivå (län/myndighet).

Föreningen är ideell och dess syfte är att tillvarata medlemmarnas politiska intressen. Vi kommer att ha ca 300-400 medlemmar. Kan vi få något slags EU-bidrag?

Årstiderna

 SVAR: Hej Niklas!
Jag tror det är svårt att få någon sorts stöd. Det mesta av EU-stöd går till myndigheter och företag. En frivillig organisation med 200-300 medlemmar tror jag har mycket svårt att får stöd. Stöden riktas ofta mot sysselsatta. Om Ni är helt eller kanske också om Ni huvudsakligen finns på landsbygden, kan det finnas delar av landsbygdsprogrammet som passar Er. Det är en annan sak om polismyndigheten vill gå in och stödja Er utveckling genom att bygga projekt. Då tror jag inte det är så mycket begränsningar.
Hälsningar
Erik
 

WSPA

 ? Gamla välskötta betes/blomster ängar
 
Hej
Jag söker någon som kan hjälpa mig att söka eu-bidrag för gamla välskötta betes/blomster ängar i Nössemark om det är möjligt?
Hur gör jag och vilka krav ska uppfyllas?
Jag är tacksam för svar
hälsningar Gunvor Håkansson
 

SVAR: Ursäkta dröjsmålet. Jag var tvungen att fråga en vän på
Jordbruksverket. Kontakta Länsstyrelsen och be att få bli uppsatt på
sändlista för nyheter om Landsbygdsprogrammet! Jag känner inte till
alla konsulter som kan hjälpa till med papperen i Nössemark. Men över
hela landet kan man nog få hjälp av både LRF-konsult och
Hushållningssällskapet.

Jag kan ju inte ta betalt för såna små enkla tips. Är det OK att jag
presenterar Er fråga med namn (det verkar mer personligt) och mitt
svar på sajten. På så vis kan jag serva flera med svar på varje fråga.

Hälsningar

Erik

Läkare Utan Gränser

? Cykelentusiatiska skidinstruktörer

 Hej! Vi är ett gäng som är skidinstruktörer igenom friluftsfrämjandet som nu har startat en egen sektion inom friluftsfrämjandet och vi har under den gångna sommaren hållit på att bygga upp banor i Skönviksbacken Timrå så att vi kan cykla utför där, vi har fått tillgång till lift och allt, vi har med vänner lagt ner över 1500timmar bara i sommar på att rusta upp backen. Vi har fått bra respons både från backägaren och kommunen, vi har i medel varit ca 25 återkommande cyklister i åldrarna 7 till 35 år.

 SVAR:  Hej! Jag kan inte alla bidrag. Jag utgår från att backen liger så att EU:s landsbygdsstöd inte går att använda, dvs. inte på landsbygden. Om Du tvekar om detta så ring Länsstyrelsen! Fråga efter den som har hand om programmet för landsbygdsutveckling! Du kan läsa mer om det programmet på min sida EU-stöd. Det kan användas för mycket annat än inovationer, som är vad jag behandlar där. Det EU-bidrag som annars ligger närmast till hands kan bara myndigheter söka. Eventuellt kan kommunen ha någon projektansökan på gång, där vad Ni tänker Er passar in. Andra bidragspengar hittar Du nog också bäst genom kommnunen. En sak jag kan tillägga. Om Ni startar ett företag kan det finnas vissa pengar att komma åt genom ALMI.
 
 
 
Sjukskrivna Eva ? Hej! jag är en kvinna 62-år varit sjukskriven 04 fick helsjukersättning 08 får ut per månad ca 7.500kr jag har inte råd jag är ensamstående.Hyra el sophämtning rehab 1 gång i veckan.medeciner tandläkare studiemedelsskuld läkarvård jag har 9 barnbarn som jag aldrig kan ge någon ting,jag har inte varit på någon semester sedan 2000 jag är helt utlämnad jag har inte råd att äta snart inga pengar till vinterkläder Jag har arbetat tungt från kaj var 15-år arbetat inom äldrevården 18-år och slitit ut min kropp.Nu undrar jag om ni vet var jag kan söka bidrag vill ej gå till soc.Jag längtar till att få åka på semester jag vill ju också kunna njuta av livet.Några banklån får jag inte pga studiemedelsskulden som ligger hos kronofoden.Kan Ni ge mig ett tipps var jag ska kunna söka bidrag.Tusen kramar från Eva 

SVAR: Hej Eva!

Livet är orättvist. Det låter tufft för Dig. Hoppas Dina barnbarn ger Dig glädje. Det finns inget EU-sätt att ge Dig stöd utan att Du presterar något. Vad som möjligen kan finnas är inom Landsbygdsutvecklingsprogrammet om Du inte bor i tätorter. Egentligen så finns det bara för att utveckla företag och personer om bor på landsbygden. Du kan nog inte få pengar själv, men det kan finnas förutsättningar för stöd om Du vill utveckla Dig. Har Du en bra idé om något Du vill göra och bor på landet, så ring Länssstyrelsen och fråga efter den som har hand om programmet för landsbygdsutveckling.

EU:s Socialfond har pengar för att återföra de som är långtidsborta från arbetsmarknaden. Det gör man inom projekt. Jag vet inte säkert vem Du ska prata med för att kolla möjligheterna. Kanske Försäkringskassan.

Med Allhelgonahälsningar och en förhoppning att Du har mycket annat än pengar som gläder Dig.

Erik