€uro sprider mikroföretags miljöinnovationer!

€uro sprider mikroföretags miljöinnovationer -Krönika ur Uppfinnaren & Konstruktören 2011:3