Återvinningspris för Glashus

Återvinningsindustriernas Inspirationspris 2009 går till KarlsonHus. De får priset för sitt EKOMERhus, isolerat med återvunnet glas istället för fossil cellplast. Bilden är från Pressmeddelandet, fr. v. Mattias Klum, Kenneth Karlsson och Annika Helker Lundström. ...