Etikettarkiv: Chromogenics

Nov 23

Tio Framläxor till Regeringen: Vägar till ett energieffektivare Sverige

….SOU på 708 sidor …. går att utveckla. … EG-direktivet om energieffektivisering … Potentialen för lönsamma effektiviseringar är mycket större än så. Det är många bra förslag. Men perspektivet bör utvecklas. Det gäller framförallt att ta tillvara och utveckla miljöinnovationer. Vi presenterar i dag Tio Framläxor till Regeringen. Det är tio gratislänkar från vår sajt. De visar att miljöinnovationer kan göra mycket. Det finns underutnyttjade sådana. Och det kommer hela tiden nya.

Sep 22

Morphic, Chromogenics och Absolicon på Sustainable Innovation Day

Chromogenics Bengt Åkerström ……en resa i solen ……………..i dubbel bemärkelse. Alla vill ha ljus! Alltås mer glas i husen. Det blir varmt inne och mer luftkonidtionering behövs. Därför utvecklar utvecklar Chromogenics och ska tillverka produkter baserade på elektrokromism. Teknologin gör att tunna plastfolier kan ändra sin genomskinlighet med hjälp av elektrisk spänning. Företaget grundades 2003 som en fortsättning av 20 års FoU av professor Claes-Göran Granqvist och hans grupp vid Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet. Riskkapital från DuPont Ventures och Volvo Technology Transfer stöder utvecklingen.

Några viktiga faktorer i utvecklingen har varit. Forskarna placerade från börja patenten i särskilt bolag. Såddfinansiär gick att hitta. Både affärsänglar och mjuka lån. Inkubator gav god hjälp med legala aspekter och att hitta riskkapital. I uppbygnadsfas var det bra att kunna förhandla med två riskkapitalister. Att få Volvo och DuPont med i tidigat skede ger också skydd från IP-intrång. En mycket viktig faktor har varit att alltdi ha tillgång till en Plan B.

Nu går Chromogenics mer och mer över från teknikdriven till affärsdriven utveckling. Det gäller att ha en långsiktig finansieringsplan säkrad så man inte hamnar i tvångsituationer. Att starta ny produktionsverksamhet kostar tid och pengar. Chromogenics är i dag 20 personer som fortfarande lever på ägarna. Planen på fortsatt teknikutveckling löper i fyra år till. Då bedömer man att en fullskaleanläggning kostar ca 150 Mkr. I höst blir det en liten produktionsenhet.

» Senare inlägg