Gratis” forskare för Dig. Kan det vara något? Ja, naturligtvis är det en överdrift. Men EU har ett särskilt program som i princip ska fungera så. Det är delprogrammet för forskarstöd till små- och medelstora företag. Det genomförs som en del av EU:s Ramprogram för Forskning och Utveckling. Program särskilt för små- och medelstora företag har varit en viktig del i EU-forskningen mycket länge. Denna sker inom successiva s.k. ramprogram.

Nu pågår det Sjunde Ramprogrammet under perioden 2007-2013. Ett bestående huvuddrag i ramprogrammen är att småföretag kan få forskningsstöd för projekt som de själva formulerar. Den största delen av EU-stöd för forskning går till projekt som formulerats övergripande i själva ramprogrammet. Därefter vidtar en förhandling mellan medlemsländerna ungefär ett år innan utlysningen av projektansökan. Det är en strikt top-down process. Den gäller vilka övergripande prioirteter som ansökningar ska inriktas mot. Men för SME:s finns alltså möjligheten att själva formulera projekten. 

I veckan återkommer jag med ett lyckat exempel och lite mera detaljer.