EU-bidraget LIFE+ har inga infodagar i år

EU-bidraget för miljön LIFE+ har inga informationsdagar för i år. I stället beställa möten med Naturvårdsverket för att i ett tidigt skede diskutera projektidén. LIFE+ gäller miljöinnovationer i vid bemärkelse och genomförandet av Natura 2000 samt att öka...

EU:s nya guide till EU-bidrag

 EU-bidrag beskrivs i ny guide från EU-Kommissionen. Syftet är att underlätta för de intresserade att hitta rätt väg till EU-bidrag för innovation och forskning. Klicka här för mer information och länk till guiden på engelska! För vart och ett av de de olika...