Pengar är blodet för en innovations utveckling. Innovatörernas fantasi är hjärtat. Och rätt sammansatt ledning av innovationsarbetet kan bli en hjärna för det. Jag hjälper till med EU-finansiering. EU-Programkonsult Bo Holmberg berättade för mig om denna solskenshistoria. Utvecklingen av en mjuk nål för bloddialys fick stöd av småföretagsprogrammet i EU:s sjätte ramprogram för FoU. Fistula Cath är på väg mot marknaden. Ett stöd från EU:s småföretagsprogram är tungan på vågen. VD Arne Puhasmägi berättar: Pengarna i sig var helt avgörande, annars hade utvecklingen tagit alldeles för lång tid. Forskningsinsatsen är helsvensk. Chalmers Industriteknik, Institutet för Polymerteknik, Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg och Innovation Team i Halmstad kompletterar varandra till ett starkt team.

Pengarna gjorde också att vi kunde få samarbete med företag i Finland, Holland och Italien. I Finland använder de liknande teknik. Holland är på många sätt mest typiskt för marknader i EU-länder. I Italien finns ett marknadsnära företag som tillverkar denna typ av produkter.

Läs mer om innovationen i sjätte numret av Uppfinnaren & Konstruktören 2006!