Fortsätt läs, det är inte bara reklam! EU har publicerat resultatet av sin informationsdag i Bryssel om Eco Innovation. http://ec.europa.eu/environment/etap/ecoinnovation/infoday_en.htm. Jag refererar mycket kort och bidrar med några reflektioner. Referatet är en personlig värdering. Sluta läs här om

Du hoppas på pengar utan att vilja göra bästa projektet för EU:s politik. Du liksom jag har kort om tid. Fortsätt om Du ändå är nyfiken.  Fortsätt också om Du har den bästa miljöinnovationen för programmet och vill göra allt för att EU ska älska den. Det är nämligen totalt sett inga jättepengar, ca 28 M€.  Ändå är det fyra sorters projekt. Juridiska personer i EU-länder, EFTA-länder och flera länder som samarbetar med EU får söka.

Fyra prioriteter har utsetts för årets ansökningar. Du måste själv studera callett för att se om de passar Dig. Jag tycker man kan rubricera dem: Återvinnning, Byggande och boende, Livsmedel och Styrsystem för miljöarbete. 

Deadline är elfte september. Vilken är tanken med valet av just denna dag? Hoppas man verkligen att callet ska ge samma effekt för miljön som dagen tidigare gjort på flygplatsernas säkerhetsprocedurer? Projekt får starta i skiftet februari/ mars nästa år.  

VARNING FÖR TEXTREKLAM: Programmet är en fortsättning på det tidigare Life-programmet. Dock med en särskild företagsfokus. Vår personal har varit bland de mest framgångsrika i hela EU med Life-programmet. Ingen har ännu gjort en ansökan på Eco Innovation. Men Eco Innovation AB vill gärna göra en.

Projektet ska integrera första tillämpning eller reproduktion av denna för en miljöinnovation. Det gäller tekniker, processer, produkter metoder. Miljöeffekter ska nås. Långsiktig marknadsstrategi ska byggas upp. Projektet ska bära kommerssiellt och ge långsiktig vinst. Och det ska bli färdigt på högst tre år.

Projektets uppbyggnad ska integrera de färdigheter som krävs för att lyckas. Stödet är 40-60 % av godkända kostnader. Forskning är förbjuden (officiellt). Men? Jag hittar inget om projektstorlekar i materialet från Kommisisonens informationsdag. Tidigare har jag dock hört tecken på att man väntar sig en genomsnittlig projektstorlek på ca 1 M€.

Sist men inte minst. Du som vill satsa på detta program måste grotta Dig ner i alla detaljer från början.