”Gratis” utveckling av Din kompetens! Varför inte? Ja, inget är ju gratis. Din tid är ofta Din mest värdefulla resurs. Men satsar Du den så kan Du få stöd av ett av EU:s lättaste program för företag. Det tycker jag är delprogrammet för kompetensutveckling inom ramen för Socialfonden. Ändå har många fått det riktigt jobbigt när man gjort projekt med stöd av fonden. Exemplet nedan var jobbigt för föreningen men älskat av medlemmarna.

Bohus-Dals Uppfinnareförening HEUREKA 

”Från idé till färdig produkt” hette vårt projekt med stöd av Socialfonden under förra programperioden. Nu är reglerna för fonden annorlunda. Det berättar föreningens ordförande Lars-Eric Allervik. – ”Egentligen var det två olika projekt. Först genomförde vi ett där vi började med att analysera våra behov av Kompetensutveckling. Sedan formade vi själva det utbildningsprogram vi ville ha. Under hösten 2005 samlades upp till 17 medlemmar nästan varje vecka. Sedan avslutade vi med ett veckoslut på en kursgård. Under våren 2006 fortsatte utbildningen med ett antal föreläsningar.”

– ”Vi satsade vår egen tid, men Socialfonden tog i princip alla andra kostnader, som t.ex. resor, kost, logi och föreläsare. Sammanlagt betalade de över 400 000 kr. Vi fick också ersättning för administration av projektet. Det var mycket byråkrati. Ersättningen täckte inte allt arbete. Dessutom fick vi själva stå för budgetavvikelser. Projektet var mycket omtyckt av medlemmarna och föreningens verksamhet utvecklades.”