Första dagen på väg mot mörkret efter midsommar blev ljus. Ja, ute regnar det. Men jag blev så glad. Jag blev tvungen att leta upp en bild på Wikipedia commons, som i sin tur tagit den från ”Le Livre des Merveilles”, 14th century. The Polo brothers returning to Kubilai with presents from Pope Gregory X.

800px-polobrotherandkubilai.jpg

Jag scannar nu möjligheterna till EU-finansiering för ett jätteprojekt. Jag har pratat med vänner och bekanta och plöjt Official Journal (OJ) – nostalgitripp – och andra dokument. Bara Du som verkligen gjort det kan föreställa Dig den senare högst speciella njutningen. Visserligen finns bra möjligheter på Regionalfonden, Socialfonden, ett gränsöverskridande program, ett transnationellt program och lite annat. Men jag ville absolut hitta något ännu bättre. Bland det jag tidigt bestämt mig för att kolla men inte kände väl var Marco Polo-programmet. 

Nu har jag läst OJ. Det är bra. Det bör passa. Till skillnad från Life+ programmet ger det stöd i proportion till utgifterna för investering i stälet för i proportion till avskrivningarna. Flera av åtgärderna ska också vara innovativa på Europeisk nivå. Konkurrensen på programmet borde vara ruggig. Vad gäller det då? Jo det är transporter och särskilt miljöanpassning. Nu gäller det bara att än en gång i framtiden få en organisation att försöka göra den bästa ansökan i hela EU.