Opcon beskriver sig som en energi- och miljöteknikkoncern. Värderingen pekar dock på att utvecklingen av miljöinnovationer är en viktig del av priset. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsför produkter och system för effektiv och miljövänlig energianvändning åt kunder inom process-, kraft-, verkstads- och fordonsindustrin.  Det finansiella målet är att samtliga dotterbolag ska nå en EBIT => 10 %. Men jag hittar ingen notering på deras sajt om när det ska vara uppnått?

Omsättningen på årsbasis ska  2010 vara 1 miljard kronor. För 2007 var den för affärsområdet Renewable Energy 122,7 Mkr med rörelseresultat drygt 10 %. För området Engine efficiency var det drygt 220 Mkr med resultatet drygt 7 %. Under 2008 bedöms omsättningen öka 30 %, dvs. till cirka   450 Mkr. Detta trots att det största området Engine efficiency beräknas utvecklas lite lugnare i år. Hmmmmm!

Sedan ska omsättningen öka med 50 % per år i två år för att nå 1 miljard 2010. Utan ambitioner kommer man ingen vart, förstås! Och har vi då marginalen 10 % så kanske en EBIT vinst är 100 Mkr. Aktien har på fem år gått upp dubbelt så mycket som OMXS index. Opcon har under dagen fallit nära 5,6 % till femtio kronor. Kan orsaken ha varit besluten på bolagsstämman? Men beslutet var ju enligt Styrelsens förslag, så det måste ha varit känt långt innan?

Med drygt 16 miljoner aktier blir företagsvärdet över 800 Mkr.. Är det rimligt att betala för en kanske kraftigt förhoppad EBIT-vinst på 100 Mkr. år 2010? Men det är klart att om omsättningen och vinsten sedan fortsätter stiga 50 % per år? Och många tecken talar ju nu för en exploderande marknad. Ja, det liknar kanske lite värdering av bolag för medicinsk FoU med projekt som ligger i sen klinisk fas?

Trots kursfallet tycker jag inte aktien känns billig. Men insiders köper bara. Vet de något som jag inte hittat på sajten? Finns det möjlighet att erbjuda lite mer preciserade prorgnoser? Vad tycker Du? Har Opcon mer information att lämna?