Jag fortsätter genomgången av börsnoterade miljöinnovationer. Aktietorget är hemvisten för Taurus Energy AB. Jämför länken FleraSortersEtanol. VD Lars Welin ser Du nedan. 06-01-01-003sa.JPG 

 Kolla också inlägget på http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/miljoinnovationer-pa-utstallningen-elmia-world-bioenergy#comment-6

Gårdagens slutkurs för aktien var 3,12 kr. Det ger ett bolagsvärde på drygt 94 Mkr.. Handelsposten är 500 aktier. Minsta köp är alltså ca 1600 kr. Forskarpatent i Syd AB äger nära 60 % av aktierna och nära 53 % av rösterna.

VD Lars Welin kommenterar den senaste kvartalsrapporten 26 juni:
”Vi har under det senaste kvartalet ökat marknadsföringen och förutom att vi dragit igång en marknadskampanj har vi även deltagit i en konferens med ca 1 200 deltagare från ca 60 länder, där flera viktiga affärskontakter knöts. Förhandlingarna med SEKAB är avlutade medan arbetet med ett gemensamt avtal med Lunds Universitet pågår.”

Aktien har fallit 70 % på ett år. Hur ska vi värdera den? Kanske dags att kolla midsommardagens citat här på sajten.

  1. Richard Hooper: “När det gäller så kalllade innovationer har jag lärt mig en regel: Ta dubbla de beräknade kostnaderna, ta hälften av efterfrågan och ta dubbla den beräknade utvecklingstiden. Sen kommer Du ungefär rätt”
  2. Peter Drucker: “Stora innovationer uppfinner sin marknad”

Det senaste är nog sant då innovationen höjer utbytet ur råvaran dramatiskt. Men det förutsätter att man lyckas överföra tekniken från labbskala till industriell produktion. Det tar enligt prospektet på Taurus hemsida 3-5 år. Om vi dubblar tiden blir det 6-10 år. Ett år har gått, men testkörningarna hos SEKAB har ännu inte börjat. Kanske industriell produktion kan ge rejäl lönsamhet tidigast 2011, mer troligt 2014 och pessimistiskt sett 2018. Sedan väntas en royalty på 0,5 – 1,5 % av den producerade etanolens värde.

Naturligtvis går det att skriva ett par sidor om risker.  Att överföra tekniken från labbskala till industriell produktion är ju en stor sak. Det rör sig om en teknologi som kan ge ett tekniskt genombrott. Då finns naturligtvis risken för kopior och patenttvister och helt andra lösningar på hela eller delar av teknologin. Men kanske vi kan väga in det genom val av kalkylränta.

Maria Ottoson skrev 17 juni i Dagens Industri att riskkapitalbolagen kräver 20 – 30 % avkastning på investerat kapital. Kan ett rimligt riskjusterat avkastningskrav vara 15- 20 % för placering i Taurus? Vi antar royaltyn 1 %  och p/s talet 1,5 år 2014. Med ovan nämnda kalkylräntor skulle krävas en marknad på 15 – 18 miljarder kronor för att satsningen ska vara hemma.  

Men företaget räknar också med att kunna få down payments av framtida användare redan när testkörningarna är klara. Taurus har antagit att de tar 1-2 år. Om vi dubblar den tiden och räknar från i år blir det tre år till 2011 innan sådana pengar kommer in. De beräknas bli 100 000 – 1 MUS$. Driftskostnaderna är mycket små. Det räcker kanske att få downpayment från några stycken för att täcka driften? Man har kanske redan kontakter för den försäljningen om testkörningarna lyckas. 

Men går testkörningarna bra tror jag inte man behöver se pengarna låsta till 2014. Då diskonterar börsen snabbt framtida marknadspenetration.  Och de där 15-18 miljarderna, låter det så mycket i sammanhanget egentligen? Det får vi ta en annan dag. Alltid kul att räkna lite, men nu måste jag jobba också. Men vad tycker Du om mina antaganden? Är resonemanget ute och snurrar eller känns det som att det stämmer? Klicka på no comments och skriv Din mening!