Jag refererade tidigare det politiska sammanhanget för projektet VISION-ERANET.  Jfr. inlägget på http://evolveu.bloggsida.se/eu-finansiering/eu-projekt-for-policies-for-innovationer . Nedan syns EU-Kommissionens tjänsteman förklara initiatviet ERA-NET för att stimulera samarbete melllan olika nationella forskningsinsatser i EU. 06_01_01_010eranetreda.JPG Ett nytt popbegrepp är open innovation. Finske seniorkonsulten Tarmo Leimola kallade begreppet ”Open innovation” för nytt vin i gamla flaskor. Han har studerat det i policy dokument från Sverige, Finland, Holland och Norge. Innovation är i sig destabiliserande och ruckar på status quo. Därför möter det motstånd. Open innovation innebär betoning av extern kunskap för ett företags utveckling. Inlicensiering och spin-offs blir en kärna i utvecklingen. Externa kunskapare får påverka vilka innovationer som kommersialiseras.leimolared.JPGDet finns ett ökande intresse för Open innovation. Men det uttrycks sällan tydligt. Det finns en osäkerhet om behovet av offentliga åtgärder i sammanhanget. En typ av åtgärder är samarbeten och nätverk mellan företag och offentliga organisationer som har kunskaper. Forskningsprogram och företagsinkubatorer är exempel på detta.