panelred1.JPG

Fortsättning från i går. I VISION Era-net ingår flera projekt. Här redovisar deltagarna
resultatet av ”Major Challenges in national reserach and innovation policy governance in the VISION Era-Net countries”. Det är från vänster: Hannes Toivanen, (VISION Era-Net koordinator,
Finska arbets och näringsministeriet), Pim den Hertog (Dialogic Interactie & Innovatie B.V, Holland), Mari Hjelt (Gaia Consulting Ltd., Finland), Robbin te Velde (Dialogic) and Mikko Syrjänen (Gaia). 

Mari Hjelt är chef för det finska konsultföretaget Gaia. Gaia är greksika för Moder Jord. Hon redovisade en surveyundersökning i nio länder. Den gällde vilka utmaningar som finns för myndigheters arbete för innovationer. Den viktigaste trenden är globaliseringen. Tre andra trender är immigration/integration, åldrande/hälsa och miljö/energi. Fler innovationer behövs och ett bredare koncept för vad som är innovationer. Policy för innovationer behöver komma högre på den politiska agendan. marihjelt.JPG

Detta kan få flera konsekvenser. Sektorsmyndigheter kan integrerar innovation ännu bättre i sina policies. De kan också bli mer öppna för samverkan med innovatörer och exploatörer och deras initiativ. Jag återkommer med VINNOVAs syn på dessa frågor. Förste vice GD Lena Gsutafsson presenterar den. På söndag inleder vi andra steget i Eco Innovations arbete för miljöinnovationer. Mottot är: Flera glada, Bättre miljö och Pengar åt Innovatörerna.