En gammal käpphäst råkade i galopp i går. Miljöarbete har av en del jämställts med miljöcertifiering enligt olika normer. Det är ett sätt för företag att minska sin miljöbelastning. Men det bortser ofta från vilken miljönytta som finns av företagets produktion.  Och framförallt bortser det från affärsmöjligheterna  i miljöinnovationer.

Nio av tio Nordiska storföretag har gjort miljösatsningar. Men bara fyra av tio har fått ökade intäkter av dem. Jag läste nyheten på E24.se http://www.e24.se/branscher/ovrigindustri/artikel_653237.e24

Intäkter har bland annat kommit genom att man vunnit upphandlingar p.g.a. miljöcertifieringen. Men naturligtvis är möjligheterna genom miljöinnovationer mycket större. Varför skryter ett företag med att de är miljöcertifierade? Vore det inte mycket bättre att berätta hur många miljöinnovationer man fört till marknaden de senaste tio åren? Då kan man tala om miljönytta.