EU-Kommissionen vill ha synpunkter på hur vi ska klara arbetet enligt den road map som togs fram under Bali-mötet. Nu gäller det detaljer från de som är berörda av arbetet. Konsultationen görs på nätet. Där är 22 frågor under tretton rubriker. På var fråga kan man skriva upp till 4000 tecken. En liten uppsats alltså. Konsultationen är öppen till 10/10. Vi kommer för Eco Innovation att medverka. Jag kommer att efter hand publicera utkast till yttranden på resp. fråga. Inriktningen blir att tala för en satsning på klimatinnovationer. Du är välkommen att ta del av förslagen. Vill Du påverka kan Du använda vad Du vill till egna inlägg eller förslå hur jag ska utveckla inlägget från Eco Inovation. I fortsättningen skriver jag om detta på engelska. Du hittar konsultationen på:

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=climatepost2012

De 13 rubrikerna är:

2. The climate change challenge – a shared vision for the 21st century development

3. Mitigation commitments by developed countries

4. Mitigation actions by developing countries

5. Carbon market

6. Carbon leakage

7. Sectoral approaches

8. Emissions from international air and maritime transport

9. Emissions from deforestation and forest degradation

10. Adaptation needs and support for most vulnerable countries

11. Technology cooperation

12. Finance and investment

13. Compliance and enforcement of the new agreement

14. Other suggestions