För EU-finansering gör vi förstudier för att välja program,
projektansökningar – gärna Life+, information och utbildning.

Kontakta Erik Sandström på Eco Innovation AB. Ring: 070-2994762 eller maila evolveu@gmail.com