Sju nyheter fredag morgon: EU<parlamentet, SEKAB, Vinnova, Sustainable Technologies Fund, Eco Innvoation, Morhpic o Autodesk.

EU-Parlamentet har lagt till några element i ett utkast till direktiv om förnyelsebar energi. Det skedde inom ramen för medbestämmandeproceduren. Det driver på för miljöinnovationer. http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/064-36659-254-09-37-911-20080909IPR36658-10-09-2008-2008-false/default_en.htm

Etanolbolaget SEKAB behöver bankgarantier, enligt minst en mediekollega. På företagets hemsida http://www.sekab.com/ hittar vi inget. Enligt uppgift har en kraftig expansion orsakat likviditetsproblem. Man hoppas på fortsatt uppbackning av Örnsköldsviks, Skellefteå och Umeå kommuner.  

Sustainable technologies fund har skrapat ihop 58 M€. Det är en rikskapitalfond som fokuserar Nordiska cleantech-företag. http://www.stechpartner.com/res/default/pressrelease_stech_eng.pdf

Vinnova har 10/1 en utbildningsdag för Energi i EU:s Sjunde Ramprogram för Forskning och Utveckling. http://www.europaprogrammen.se/templ/Page____949.aspx

Organisationer i Turkiet och Albanien kan nu delta i EU:s Eco Innovation-program Här får Du reda på mer om eligibility. http://ec.europa.eu/environment/etap/ecoinnovation/eligibility_en.htm

Morphic impact har fått en japansk testorder. http://www.newsdesk.se/view/pressrelease/morphic-impact-erhaaller-ny-testorder-fraan-en-ledande-fordonstillverkare-237024

Autodesk förbättrar tar in innovativ teknik i sin gröna design. Köper två företag från Isle of Man. http://www.newsdesk.se/view/pressrelease/autodesk-foerbaettrar-groen-design-med-analysverktyg-fraan-ecotect-och-green-building-studio-236847