För EU-finansering gör vi förstudier för att välja program,
projektansökningar – gärna Life+, information och utbildning.
Ring Erik Sandström, Eco Innovation AB när Du vill prata om EU-finansiering, 070-2994762