Chalmers Innovation har av EU-KOmmissionen utsetts till en av EU:s ledande företagsinkubatorer.
Där finns redan flera miljöinnovationer. Bland annat våra länkar Datorstödd teknisk dialog och HögEffektivSotning. Den senare, Sootech ser Du här bredvid på finalen i Miljöinnovations-tävlingen 2008. Tillsammans med flera svenska institutioner satsar EU-Kommissionen 110 miljoner kronor.  http://www.chalmersinnovation.com/nyheter/110-nya-miljoner-till-tidiga-tillvaxtforetag/
 
 Vigor Wave Energy converter har nominerats till Nordiska Rådets Natur- och Milöpris 2008. Projektet drivs av GU-Holding. GU Holding är holdingbolagaet vid Göteborgs Universitet.

– Projektet är ett fint exempel på hur nya generationer inom Universiteten förmår att tänka nya tankar kring hur framtidens energiförsörjning kan fungera vid en omställning från fossila bränslen till förnyelsebara energikällor, säger Direktören för Miljöstyrelsen i Danmark Ole Christiansen.

Nomineringen är ett erkännande och visar det sig att vi tar hem förstapriset på 350000 DKR så blir det ett ypperligt tillskott till de tester som vi nu planerar att genomföra med VIGOR, säger Andreas Albertsson, projektledare vid GU Holding. Tävlingen avgörs den 8 oktober.

Folkpartiet berättar om förslagen från sitt Klimatsamråd. Inte heller här hitttar jag något tydligt om miljöinnovationer. http://www.newsdesk.se/pressroom/folkpartiet/pressrelease/view/foerslagen-fraan-folkpartiets-klimatsamraad-237641

Ordföranden i Miljömålsrådet avgår. Miljömålsrådet uttalar sig mycket kritiskt mot Regeringens politik. Men jag hittar i Rådets Pressmeddelande inget om nyttan av eller behovet av milijöinnovationer.

http://www.miljomal.nu/las_mer/infomaterial/pressmeddelande/press/0809156bav.php