Mycket intressant Nytt i dag. Skjuter på mera om Sustainable Innovation Day. Nytt från Morphic refereras med personlig kommentar. Referat av Pressmeddelande från Opcon. Landsbygds- utvecklings- programmet kan bli bra för miljöinnovationer. Vi firar LBU:s insatser för det äldre odlingslandskapet med en vårbild från Linnés Råshult.

Jordbruksverket har gett ut en broschyr: ”Samarbeta för att utveckla nya produkter, processer och tekniker.” Många känner inte till att Landsbygdsprogrammet ger stora möjligheter till stöd för annat än jordbruk och till andra än jordbrukare. Kolla broschyren, referenserna och ring Din Länsstyrelse eller mig för att prata. http://www.sjv.se/download/18.677019f111ab5ecc5be800014545/LSI11_Samarbete_utv.pdf

Morphic tar in cirka 393 Mkr i nyemmission vid full teckning. Kommentar: Min tidigare analys håller än, Jfr.   http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/morphic-mer-miljoinnovation-an-miljoteknik Men jag var medvetet mycket försiktig i slutsatsen. Kursen speglar en djup misstro mot ledningens tillväxtprognoser. De senare pekar mot himlen (oavsiktlig vits). Jag kände dock att det kanske kan finnas något i dem. Jämför utvecklingen för MEDA genom förvärv. Denna nyemmission är ett tecken i den riktningen. Därför vågade jag inte hålla med börskursen. Uppsidan tor jag nu kan vara mycket stor. Men jag har inte räknat på det. I torsdags lyssnade jag på Styrelseordföranden Peter Enås presentation på Sustainable Innovation Day. Han tryckte bland annat på styrkan i företagets närmaste affärsmässiga omgivning. Jag förstår nu bättre medias fascination för bolaget. Jag upprepar min fråga: Är det så att marknaden inte vågar prisa in effekten av potentiellt disruptiva teknikskiften?

Utdrag ur Morphics Pressmeddelande: Som en del i Morphics långsiktiga tillväxtstrategi ingår att göra viktiga kompletterande förvärv. Förvärvet av ScanWind innebär att Morphic breddar sin produktportfölj inom vindkraft med en stark position att etablera sig på nya marknader. ScanWind tillverkar och marknadsför vindturbiner med en effekt om 3,5 MW och uppåt, speciellt utvecklade för extrema vindlägen och krävande klimat. Vid förvärvet tecknade Morphic och Vattenfall en avsiktsförklaring om samarbete kring vidareutveckling av ScanWinds 3,5 MW vindkraftsturbin för offshore. Förvärvet möjliggör avsevärda synergier, främst kring utveckling och försäljning, men även för sourcing av komponenter.

Köpeskillingen uppgick till 189 miljoner norska kronor. Förvärvet finansierades initialt med banklån och likviditet. Nyemissionen är för att betala detta. Syftet är också att öka rörelsekapitalet för finansieringen av den fortsatta satsningen på vindkraft och övriga kärnverksamheter. Det ger en fortsatt balanserad satsning på tillväxt i bolagets initiala kommersialiseringsfas med successivt ökade intäkter och orderbok. En del i detta ska en så kostnadseffektiv organisation som möjligt. Länk

http://www.newsdesk.se/view/pressrelease/morphic-genomfoer-100-procent-saekerstaelld-foeretraedesemission-om-393-mkr-foer-finansiering-av-foervaervet-av-scanwind-och-fortsatt-tillvaext-239148

Energi- och miljöteknikkoncernen Opcon AB:s dotterbolag Svensk Rökgasenergi (SRE), har tagit två nya order på rökgaskondensering och rening till svenska fjärrvärmeverk. Ordervärde ca 7 mkr. Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning. Min Kommentar: Tidgare analys av Opcon finns på http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/opcon-vardering-av-miljoinnovation-pa-borsen . Kursen har fallit ytterligare sedan dess. I förhållande till omsättningen och palnerad vinst 2010 känns dessa order små. De innebär inte heller genombrott mot nya kunder eller nya tekniker. Men de kanske är bekräftelser på att företaget har chans närma sig sina prognoser.  Det behövs nog fortfarande för att motivera kursen. 

Utdrag ur Opcons Pressmeddelande: Den första anläggningen är till E.ON i Edsbyn för installation vid en 12 MW panna. Den levereras i november. Det blir den elfte anläggningen till E.ON i Sverige. Den andra anläggningen som också innehåller ytterligare luftrening är en repeatorder till slutkunden Trelleborg fjärrvärme AB. De bygger ut sin anläggning med ännu en panna på 8 MW. 

– Kvalitet och konkurrenskraft gör våra kunder återkommer. Det här är den elfte orden från E.ON i Sverige sedan 2004. Marknaden är större än bara fjärrvärmeverk. Med ordern får vi tre anläggningar bara i Trelleborg, två vid fjärrvärmeverket och ytterligare en vid ett växthus. Vårt hårt standardiserade sortiment gör dessutom att vi kan erbjuda mycket korta leveranstider. Det är en ytterligare en stark konkurrensfördel tillsammans med vår höga kvalitet och konkurrenskraftiga pris, säger Rolf Hasselström, vd och koncernchef Opcon AB. 

SRE är en del av Opcons växande affärsområde Renewable Energy och dess satsning på Waste Heat Recovery (värmeåtervinning). SRE levererar bl.a. system för rening och energieffektivisering till biobränsleeldade fjärrvärmeverk, sågverk, pelletstillverkare och kommersiella växthus. SREs produktsystem Renergi baseras på värmeåtervinning genom rökgaskondensering och innebär såväl kraftigt minskade utsläpp som stora energibesparingar där verkningsgraden i en biobränsleeldad panna kan ökas med cirka 25-30 procent samtidigt som utsläpp av bl.a. partiklar minskas. 

http://www.newsdesk.se/view/pressrelease/7-mkr-i-order-till-tvaa-bioeldade-fjaerrvaermeverk-11e-till-eon-238955