I går var jag med Gröna VD-nätverket i Alingsås. Mycket intressant. Jag återkommer med rapport. IVL meddelar att Svenska företag blir först att kvalitetsmärka miljöteknik.  Kanske att ta i lite! Men bra är det! Bilden intill visar gänget före test för Volvo Aeros information. De berättar om en trolig sänkning av vikten för flygplansmotorer.  De är så fina i kanten att de inte ens nämner positiva klimateffekter i sammanhanget. Mer om dessa nyheter

Fem svenska företag inom efterbehandlingsindustrin – SITA, SAKAB, EkoTec, MB Enviroteknik är med i EU-projektet TRITECH ETV. Det ska ta fram verifikationsprotokoll för tre olika teknikområden. IVL ansvarar för området marksanering/efterbehandling. Globe Water deltar tillsammans med IVL i den process som ska granska och sedan kvalitetsmärka miljöteknik. 

Företagen blir de första i Europa som kan redovisa en oberoende granskares utvärdering enligt det europeiska systemet Environmental Technology Verification (ETV). EU-kommissionen vill med ETV minska beställares osäkerhet inför nya och ”oprövade” tekniker. Den osäkerheten är ett av de största hindren mot teknikutveckling. Detta hinder vill man  undanröja för att stimulera en snabbare utveckling av miljöteknik.  Tävlingen MILJÖINNOVATION har ju fungerat som en miljöstämpel på finalisterna i 10 år. Det finns andra liknande tävlingar i andra länder. Däröfr blir man inte först med miljömörkning generellt. 

Möjligheterna är stora. Hela EU kommer att samlas kring ett enda system för miljöteknikverifikation. En potentiell köpare kommer att kunna få ett kvitto på funktionen, men även uppgifter om andra miljömässiga prestanda som energiåtgång och uppkomst av avfall. Jag blir ju extra glad för att det här bör kunna få effekter på offentlig upphandling.

Projektet kommer att ge rena naturvetenskapliga resultat. IVL ska redovisa effektiviteten hos olika metoder. Projektet tillför också organisatoriska eller strukturella slutsatser om hur användbarheten av verifieringssystemet ska ökas.

Förutom SITA, SAKAB, EkoTec, MB Enviroteknik och Globe Water som kommer att ingå i och utvärderas i projektet följer Naturvårdsverket arbetet med positivt intresse. Dessutom kommer en referensgrupp med personer från andra myndigheter att delta för att ge synpunkter på innehållet så att det motsvarar myndigheternas krav http://kunskap3.ivl.se/bw/BWArticleView.aspx?bwl=da7655e4dabb4a37.35294.C4B6

Volvo Aeros kompositteknik har klarat ett mycket viktigt test i EU:s miljöprojekt Vital. – Testet var en enorm framgång. Det har tagit oss över det största hindret på väg mot ett nytt konkurrenskraftigt produkterbjudande, säger projektsamordnare Anders Sjunnesson vid Volvo Aero.

Motortestet simulerar att ett stort fläktblad går sönder vid motorns maxvarvtal (engelska: Fan Blade Out, FBO). Det är avgörande för att kontrollera om komponenterna klarar maximala påfrestningar. Testet gjordes nyligen i samarbete med Rolls-Royce i deras anläggning i Derby, England.

VITAL står för Environmentally Friendly Aero Engine. Det är ett EU program på 90 miljoner euro för att utveckla tekniska landvinningar. Dessa ska hjälpa Europa att nå det ambitiösa miljömål som ska uppfyllas till år 2020. Målet är 50 procent lägre utsläpp av koldioxid, 80 procent lägre utsläpp av kvävedioxid och 50 procent mindre buller. Volvo Aero har gjort stora investeringar i programmet och har också en nyckelroll.

Ett av Volvo Aeros bidrag till Vital är en fläktstruktur i komposit. Denna bärande konstruktion i motorn är tillverkad av kompositmaterial – kolfiber som binds samman av en polymermatris – som gör strukturen 30 procent lättare än metall, som används i dagens teknik.

Vid fan blade out-testet hos Rolls-Royce accelererades fläkten till maximal hastighet i en underjordisk rotationsutrustning. Sedan sköts ett fläktblad iväg från navet med en sprängladdning – ett ”svårt, omfattande och dyrt test även om det bara tar några sekunder att utföra” enligt Anders Sjunnesson, Vitals projektsamordnare vid Volvo Aero. – Vid sådana här tillfällen går mycket höga krafter genom den bärande konstruktionen, säger han.

Fläktstrukturen klarade testet bra och överlevde den extrema belastningen.

– Vi har visserligen inte undersökt de enskilda delarna och sett de höghastighetsfilmer Rolls-Royce gjorde, men vi betraktar ändå det här som en framgång, säger Anders Sjunnesson. http://www.volvo.com/volvoaero/global/en-gb/newsmedia/press_releases/NewsItem.htm?channelId=3197&ItemID=49857&sl=en-gb

Fakta om Vital
Vital är ett samarbetsprojekt inom forskning som löper över fyra år med målet att avsevärt sänka flygplansbuller och koldioxidutsläpp. Projektets totala budget omspänner 90 miljoner euro, varav 51 miljoner finansieras av Europeiska kommissionen. Snecma leder ett konsortium med 53 partner, bland andra de stora europeiska motortillverkarna Rolls-Royce, MTU Aero Engines, Avio, Volvo Aero, Techspace Aero, Rolls-Royce Deutschland, ITP och Airbus.