Det ska bli spännande att samarbeta med Arsizio på ELMIA subcontractor. Deras metod för att frompressa aluminium i ett steg sparar material och därmed vikt. Aluminum är dyrt och framställningen kräver mycket energi. Därför erbjuder metoden stora möjligheter särskilt för fordon och transporter. Uppfinnaren Mark Jansson Kragh vann den allra första tävlingen MILJÖINNOVATION. Han hade tagit fram produktionstekniken som möjliggör Arsizio´s Lightweight Engineering koncept. Metodutvecklingen gick vidare och 2004 var metoden i huvudsak klar. MarK är nu Chief Technical Officer hos Arsizio.

Arsizio AB erbjuder världsunik kompetens & know-how inom konstruktion & produktion av lätta konstruktioner s.k. Lightweight Engineering.

 

Arsizio ökar kunders konkurrenskraft inom automotive, aerospace & masstransportation. Detta genom att göra deras produkter lättare och starkare –något Arsizio kallar Lightweight Engineering.

 

Det är en unik teknik för vikt och strukturoptimering i tex. lastbärande (balkar etc,) och energiabsorberande komponenter (kofångare, craschbox etc.). Principen för tekniken är att ta vara på varje materials unika egenskaper och placera materialet där det gör mest nytta med hjälp av en unik produktionsprocess.

 

Genom att göra det, kan vi göra produkter ”smartare”med:

·        Mindre råvaruåtgång

·        ’optimerade egenskaper

·        Lägre vikt

·        Mindre bränsleförbrukning

·        Mindre miljöbelastning

·        Bättre prestanda

 

Arsizio är ett registrerat miljöteknikföretag som uppfyller SWENTEC´s (Swedish Environmental Technology Council) kriterier.

 

LÄNK TILL PRESSMEDDELANDE: http://www.newsdesk.se/view/pressrelease/miljoelunch-paa-elmia-subcontractor-250336