Jag fick en epost från Rikard Bergsten på Trygghetsvakten. Jag tycker det verkar vara en bra milijöinnovation. Men jag lägger bara in de som har en extern verifikation i länklistan över mljöinnovationer. Därför kan jag inte lägga in den. Men jag kan citera Rikards beskrivning. Och i slutet hittar Du en länk till företaget. Bilden av den minsta Trygghetsvakten Krypgrund har jag kopierat från deras hemsida.  

Rikard skriver: ”förr (och även nu men i mindre utsträckning) användes sk sorptionsavfuktare för avfuktning i husens kalla utrymmen. När jag såg dessa lösningar insåg jag att de inte tog hjälp av naturens växlingar i väder och utvecklade två nya sätt att hålla sådana utrymmen torra, den termiska avfuktaren och den fuktstyrda ventilationen.

Den termiska avfuktaren bygger på insikten att en krypgrund faktiskt fungerar riktigt väl ca 8500 av årets 8760 timmar. Varför då göra som man gör med sorptionsavfuktare, stänga grunden och skapa ett avfuktningsproblem som måste hanteras hela året, istället för att adressera de fåtal timmar krypgrunden inte fungerar? Lösningen blev att tillföra lite värme vid precis rätt tidpunkt för att undvika mögel och röta. Energiförbrukningen blev en femtedel av den äldre tekniken.

I vindsutrymmen läcker värmen bort så fort så där har vi en annan princip, att bara ventilera vinden då det är torrare ute än inne (med hjälp av en fläkt). Åtgärden drar en tiondel så mycket energi som de äldre avfuktarna och möjliggör också energibesparande åtgärder som tilläggsisolering, övergång till fjärrvärme/värmepump mm utan risk för fuktskador.

Jag kanske också skall nämna vårt extremt hållbara produktion, där vi släpper ut mycket små mängder lösningsmedel och avfall, tack vare manuell applicering av t ex flussmedel. (Vi har fortfarande kvar av den femlitersdunk med lösningsmedel vi köpte 2004… trots att vi tillverkat mer än 5000 exemplar.)

Så… jag tycker det är en miljöinnovation eftersom den sparar mycket energi i jämförelse med tidigare metoder, och möjliggör andra energibesparande åtgärder som passivhus, värmepump och tilläggsisolering. Men jag gissar att det är upp till betraktaren 😉

Länk till hemsidan: www.trygghetsvakten.se