Radio Västernorrland rapporterar om vår länk FramtidensEtanolFabrik. Det gäller SEKABs samarbete med Lunds universitet och Chalmers. Det gäller utveckling och storskaliga försök försök med ny process för tilverkning av etanol. Man hoppas  ha produktionen i full gång 2014 eller 2015. Jag undrar om detta kopplar till vår länk FleraSortersEtanol, Taurus, samarbete om utveckling eller om det är en separat historia. Kolla inslaget som inte nämner Taurus.  http://www.sr.se/vasternorrland/nyheter/artikel.asp?artikel=2528487

Några korta ord om vår länk KompositÅtervinnPlastTrä som gör en ny nyemission. Du hittar den i kategorin Förnyar Material. Polyplank nyemmitterar för att finansiera förvärvet av OFK Plast AB. Polyplank AB har förvärvat samtliga aktier i OFK Plast AB enligt avtal daterat 2008-12-02. Klicka här för vidare information.

Polyplank: Enligt beslut på årsstämma har styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibla skuldebrev. Förvärvet av OFK Plast AB ska genomföras genom att utge 5 miljoner nya aktier. Priset per aktie har fastställts till samma à pris som föreslagen kvittningsemission 0,60 kr. Förvärvspriset uppgår då till 3 mkr, vilket baserar sig på OFK Plast AB’s substansvärde inkl ett övervärde i anläggningarna. Länkar till:

Kvittningsemission: http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/dubbel-polyplankgladje

OFK-affär: http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/helggladje-polyplank-gar-vidare

Taurus: Som miljövän är jag förälskad i potentialen för Taurus teknologi. Om nu SEKAB-nyheten gäller också Taurus så är antagandet om första tidpunkt för industriell produktion ungefär samma som i mitt lilla räknande på aktien före sommaren: http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/lite-raknande-om-aktien-i-taurus-energy-ab

Jag har också svarat på Miljövargens kommentar om Jättepeng från Energimndigheten. http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/jattepeng-hos-energimyndigheten