Altran foundation award for Innovation är ett internationellt pris med syfte att stödja innovationer för det allmännas bästa. På temat Minskade koldioxidhalter i atmosfären – vår tekniska utmaning går årets pris till den spanske forskaren Francisco GALLO MEJIA till vänster på bild. Till höger Leopold Demiddeleer, Direktör för Solvay som ledde årets jury. Francisco belönas för sin utveckling av ett nytt hållbart byggnadssätt i tropiska områden som utgår från ett biokompositmaterial baserat på bambu.

Francisco Gallo Mejias ambition är inte bara skydd av miljön utan också ekonomisk utveckling för människorna. Klicka här, så får Du veta mer om innovationen och om priset.

Liksom varje år får vinnaren av Altran Foundation Award ett ekonomiskt anslag på 16000 euro i kombination med ett års tekniskt och personanpassat stöd som kan vara värt upp till motsvarande 1 miljon euro.

”Det är en stor ära att vinna Foundation Award: Jag räknar med att Altran-teamet befäster och förnyar sambandet mellan människa, miljö, ekonomi och samhälle” säger Francisco Gallo Mejia.

Francisco Gallo Mejia är arkitekt och forskare vid det baskiska universitetet (UPH/EHU) i San Sebastian (Spanien). Han har studerat hållbart byggande och miljöundervisning men även säkerhet och mänskliga rättigheter under många år. Under de senaste åren har hans studier fått en mer precis riktning: ett biokompositmaterial baserat på Guadua-bambu som kan användas för byggande i tropiska områden.

Projektet tilldrog sig juryns uppmärksamhet tack vare sin inverkan på minskade koldioxidhalter i atmosfären och sina tekniska, sociala, ekonomiska och miljömässiga betraktningsvinklar. Dynamiken i projektet kräver en fullständig industriell plan som omfattar produktdefinition, maskindesign, process, insamling av ekonomiska medel, anpassning av kompletterande material, utbildning och kommersialisering. Uppgifter som Altran kommer ansvara för tillsammans med Francisco Gallo Mejia.

En granskning av det prisbelönta projektet kommer att utföras inom kort i syfte att definiera målen för vårt samarbete.

Om projektet

Tekniska aspekter

Bambufibrerna används som grundmaterial i den nya generationens kompositmaterial som utgör kärnan i projektet. Den komplexa sammansättningen av fibrerna med andra material gör det möjligt att tillverka effektiva och billiga byggnadsplattor. Ett av hindren är utveckling av produktionsutrustning till låg kostnad för att kunna möta den lokala ekonomiska verkligheten.

Sociala och ekonomiska aspekter

Ambitionen med projektet är att stödja utvecklingen av en lokalt bärkraftig industri som gynnar tillväxten i den lokala ekonomin genom hela cykeln. Målsättningen är att göra det möjligt för lokalbefolkningen att tillägna sig projektet i dess helhet, särskilt tack vare mikrokrediter, genom att köpa mark, odla bambu, skapa transformationer av affärsverksamheterna och bygga hus.

Miljöaspekter

Att odla bambu bidrar till att bevara marken och, viktigast av allt, ta upp koldioxid. Den färdiga kompositprodukten lagrar det kol som absorberas av bambun och för hopsättning kräver den lite energi, vatten och material (trä, tegel, metall etc.). Dessutom kräver produktionen mindre maskiner och reducerad transport eftersom odlingarna ligger nära slutanvändarna. Det här projektet ingår även som en del av flera internationella program som till exempel INBAR (International Net for Bamboo and Ratam) och det europeiska projektet ”Iberoeka”.

Om Altran

Altran är ett ledande konsultföretag inom IT, teknik och management med 17000 medarbetare världen över. I Sverige representeras Altran av Consignit, Altran Technologies och Arthur D. Little med totalt drygt 300 medarbetare.

Om Altran Foundation – ett unikt och nyskapande anslag

Altran Foundation Award har även detta år blivit en stor framgång. Under 2008 hämtade fler än 750 personer ansökningsformulär. Ansökningar kom in från 159 internationella projektägare (en ökning med 17 % jämfört med inför priset 2007). Under flera olika urvalssteg valdes de 28 bästa projekten ut till slutomgången och i september förra året utsågs de 6 finalisterna.

Altran Foundation bildades 1996 med syfte att stödja och främja innovationer för det allmännas bästa inom ett antal områden. Altran vill engagera sig socialt genom att mobilisera och samordna gruppens styrkor kring starka värden som kreativitet, innovation och oberoende etc. Priset är internationellt och kandidatprojekten kommer från cirka tjugo europeiska länder och från USA och Brasilien.

Årets jury leddes av Leopold Demiddeleer, direktör för Solvay.

Juryn som beslutar vem som gjort sig förtjänat av Altrans pris är helt fristående från Altran. Juryn består av internationella exporter som valts ut på grund av sitt anseende och kunnande på de områden som utgör temat för året. Jurymedlemmarna baserar sina beslut på flera urvalskriterier. Till kriterierna hör bland annat hur man tacklar problemet som temat lägger fram, det allmänna intresset för projektet, dess innovativa karaktär, genomförbarheten och projektägarens motiv och kompetens.

Altran Foundation är en föregångare när det gäller att sponsra kompetens och stiftelsens erfarenheter är allmänt erkända, vilket framgår av att man tilldelades Admical-priset 2006 (Admical är en fransk mecenatorganisation). Priset är ett erkännande av originaliteten och hållbarheten i Altran Foundations aktiviteter. Dessutom tilldelades Altran Specialjuryns pris 2002. Dessa utmärkelser belönar filantropiska program och sponsorprogram inom alla områden.

Länk till: Altran Foundation Award