Jag fick ett nyhetsbrev med erbjudanden från Nyföretagarcentrum med rabatter. Där kan man få 400 kr i rabatt om man börjar med Googla Adwords. Det tycker jag är bra. Annonseringen har effekt för mig. Gå till deras hemsida. Klicka på fantastiska erbjudanden. Och om Du inte fått rabatten tidigare så kommer den nu. När jag började med Adwords, fick jag en ännu större rabatt hos min bank. Om jag kommer ihåg rätt kunde jag utnyttja båda rabatterna. Men kanske bäst att börja höra med banken. Adress till Nyföretagarcentrums hemsida: http://www.nyforetagarcentrum.se/ 🙂 (G)