Tänk att slippa byta motorolja! Efter inlägget om Lihgtlab fick jag en lång uppskattande epost från Göran Åberg. Ny Teknik Den gäller vår länk ProcessorRenarMotorolja.  Du hittar den i höger kolumn under rubriken Ekosystempåverkan.

Företaget heter Clean Oil Technology (COT). Jag har redan tagit upp det som underlag för mitt inlägg på Skogs- Och Lantbruksakademin på Gustaf Adolfsdagen. Jag hinner inte skriva om allt bra själv. Så med Görans medgivande publicerar jag nästan hela hans epost. Bilden är på processorn i genomskärning från COTs sida om tekniken. Klicka här

”Jag läste just din blogg om LightLab. Utmärkt sida! Lagom spekulativ, spännande och man vet ju aldrig var det tar vägen. Ja LightLab tillhör förvisso ett av de intressantare bolagen på börsen!

Du efterlyser fler företag med Ecoprofil. Jag har ett som heter COT – Clean Oil Technology. Dom finns noterade på börsens göteborgslista. Jag har följt
företaget noga under ett par år och kan därför ge dig en kort beskrivning om
vad det hela rör sig om.

Det handlar om ett filter som sitter parallellt med det ordinarie
oljefiltret i en t ex en motor, facktermen är bypassfilter. Endast en mindre
del av oljeflödet går genom COT filtret som därför kan göras mycket tätare
än det ordinarie fullflödesfiltret. Dessutom kan en förångare (reglerad utan
termostat eller andra rörliga delar till en mycket exakt temeratur) ligga i
serie med filtret. ANNONS Vi Bilägare

Resultatet blir att oljan renas från partiklar ner till 1 µm (mikrometer),
vatten, bränslerester, mm. Oljan behöver därför inte bytas alls eller med
mycket långa intervall. Däremot behöver filterinsatsen bytas ungefär med
samma intervall som man byter olja. Vid en storskalig tillämpning kommer
därmed spilloljeproblemet att förpassas till historien.

Motortillämpningen är bilmotorer (bussar, lastbilar, personbilar, mm),
båtmotorer, stationära motorer, mm. Filtreringsbehovet är oberoende av
bränslekvalitet, men biobränsledrivna motorer tycks behöva byta olja oftare,
vilket trycker på.

Filtret kan också användas för att rena hydrauloljan i skogsmaskiner,
sopbilar, lyftkranar, entreprenadmaskiner, mm och smörjoljan i växellådor i
industrin, vindkraftverk, mm. Nu förstår du vilken miljö potential som ligger i produkten.

Detta är en gammal uppfinning i grunden, men den har haft svårt att bryta in
på marknaden, eftersom oljan är billig, bilföretagen lever till stor del av
serviceintäkter och miljöfrågan först nu har blivit allmänt accepterad. Men
nu i samband med bilkrisen så har kundnyttan blivit en överlevnadsfråga för
bilföretagen. Vem vill byta olja stup i kvarten om man slipper? Särskilt
företag med stora fordonsflottor visar större intresse för tekniken. ANNONS Teknikens Värld

Konsekvenserna av att åka omkring med ständigt ren olja i motorn eller
växellådan är ju att friktionen minskar och därmed slitage,
bränsleförbrukning, utsläpp, mm. För att sätta siffror och tal bakom dessa
konsekvenser pågår just nu en verifiering av COT filtrets funktion och
effekt hos en världsledande provningsanstalt. ANNONS Traktor Power

COT är mycket väl framme och i rätt tid. Dom är precis färdiga att släppa en
helt ny generation av filter, som är mycket produktionsvänliga och
hanteringsmässigt enkla. Det betyder att man är förberedd på volymproduktion
och minskning av serviceverkstädernas kostnader vid filterbyten.
Det kommande året kommer att som det ser ut bli ett nyckelår för COT!