Kolla bilden på en kabel i genomskärning! Hur i hela friden kan man återvinna detta? Stena Recycling har hittat en lösning. De säger att de skapar betydande klimatvinster med en ny teknik för kabelåtervinning i Timrå. Satsningen gör det möjligt att återvinna mycket plast som tidigare hamnade på deponi. Men hallå? All koppar då? Kan man inte bättre ta tillvara den och göra rejäl ekonomisk vinst i många år på detta utvecklingsarbete. Klicka här och läs mer ur deras pressmeddelande! 
– Energivärdet i det vi nu kan återvinna ytterligare motsvarar uppvärmningen av 5000 villor varje år, säger Christer Forsgren, teknik- och miljöchef Stena Metall.

Kabelplast är svårt att återvinna. Det gäller att separera metaller och olika typer av plaster med hög renhet.

I den nya anläggningen används den patentskyddade tekniken Plastsep med vattenbad samt skakbord för att separera metaller, PVC- och polyetenplast från kabel. Det hela sker effektivt och med stor precision.

– Med tekniken i den nya anläggningen kan vi återvinna ännu mer koppar ur kabel. Det är klimatklokt, för varje kilo mer koppar vi nu kan utvinna ytterligare ur kabel sparas utsläpp som motsvarar cirka 20 kilo koldioxid. Det är miljövinsten med att återvinna jämfört med att producera samma mängd material av ny råvara, säger Christer Forsgren, miljö- och teknikchef på Stena Metall.

Den nya möjligheten att utvinna all koppar i kabel gör det i sin tur möjligt att även återvinna kabelplast. Elkabel innehåller plaster som är tillverkade av olja. All plast (kanske just från kabel då) har tidigare lagts på deponi i brist på bra återvinningsmetoder.

– Med denna innovativa teknik kan vi nu även ta vara på PVC-plasten. Den kan användas i produkter såsom vägkoner och trädgårdsslangar. Det är betydelsefullt eftersom det faktiskt går åt minst två liter råolja för att producera ett kilo plast, säger Christer Forsgren. Även polyeten och andra lätta plaster från kabel kan tas tillvara. Dessa material kan numera användas som ett energirikt bränsle i exempelvis en cement- eller kalkugn istället för att läggas på deponi.
– Den nya anläggningen är ett exempel på hur det går att hitta nya innovativa sätt att återvinna mer av samhällets avfall. Det finns också potential för ännu större miljövinster med anläggningen framöver, säger Christer Forsgren.