Så härligt! 😀 STING – Capital satsar 2 Mkr i vår länk HögutbytesBiomassaGas. Företaget heter Cortus. Du Du hittar det i kategorin FörnyarEnergi i höger kolumn. Precis som Petra nedan var Rolf Ljunggren i final i tävlingen Miljöinnovation 2008. Cortus devis är fetare gas ur veden. Klicka här för vidare information

 Den patentsökta processen heter Woodroll. Den ger en förgasning av biomassa som ger högre utbyten av energi än vad som varit möjligt tidigare. Processen producerar en ren syntesgas (H2/CO) för användning som energigas eller råvara för vidare raffinering.

Processen kan hantera generiska bekymmer vid förgasning som tjära, aska och andra flyktiga substanser direkt i processen. Högtemperaturvärmeväxling och gasseparation gör detta möjligt. Processen bygger på etablerad industriell teknik som satts samman på ett nytt sätt. 

· 80% av ingående biomassans energi kommer ut i produktgasen

· Tjära och aska hanteras i processen

· Ingen kväveballast

· Bygger på etablerad industriell processteknik

Det här är bra för processindustrier. De skulle kunna gå över till biobränsle tack vare den nya tekniken. Det handlar om pappersbruk, stålverk, glas, cement och kalk – allt som kräver temperaturer över 1100 grader Celsius. Då kommer den rena gasen till sin rätt. I lägre temperaturer är det svårare att konkurrera med mindre raffinerade biobränslen som pellets.

Riskkapitalfonden STING Capital har satsat två miljoner kronor i vidare utveckling. Investeringen ska bland annat användas till att intensifiera arbetet kring en pilotanläggning.

”Fonden har tittat på flera olika förgasningsprojekt under det gångna året, eftersom vi ser att det finns hög kompetens och intressant utveckling inom området i Sverige. Vår bedömning är att Cortus både har den tekniska höjd och marknadspotential som vi efterfrågar. Bolaget för redan idag diskussioner med flera stora potentiella kunder, vilket också bidragit till fondens beslut att investera”, säger Martin Gemvik, Investment Manager på STING Capital.

”Processen är tidigare verifierad i mindre skala. Nu pågår skarpa kundförhandlingar om en första installation av en pilotanläggning, som vi tror ska leda till ett genombrott på marknaden under 2010. Investeringen från STING Capital innebär att vi nu kan intensifiera arbetet kring pilotanläggningen och rekrytera nyckelmedarbetare”, säger Cortus VD Rolf Ljunggren.

Länk till tidigare inlägg: http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/var-lank-till-miljoinnovationen-hogutbytesbiomassagas