Tänk att Beatles gjorde en signaturlåt till denna miljöinnovation! Jag har ju faktiskt undrat. Allt prat om solpaneler, men ingenting om hur de följer solen. I veckan kom en nyhet från det danska företaget LINAK. Man kallar Ställdon LA36 för en solskensbaby. Det robusta ställdonet gjorde att det tyska företaget LORENTZ kundet öka från 18 m2 till 22 m2 solpaneler. Det innebär en ökning med mer än en fjärdedel av ytan.  LORENTZ är en nyckespelare på världsmarknaden för solfångarsystem. bild från LINAKs hemsida.

LORENTZ hade som krav att minimera underhållet på sina solfångarsystem. Systemen måste fungera i alla typer av väder och kravet var att de skulle vara starka och tåliga. Storleken på solpanelerna är beroende av styrkan på solfångarsystemen. LINAK och LORENTZ fann en lösning. Dessutom blev det möjligt att utöka storleken på solpanelerna genom att använda ett robustare ställdon.