Det är gott att se att Opcon fortsätter expandera även i nuvarande marknad. Opcon är en koncern för miljöteknik med flera starka miljöinnovationer. Koncernen växer snabbt så som prognostiserat av ledningen. Det framgår av bokslutskommunikén för helåret. Vid fredagens slutkurs på 32,30 värderar börsen koncernen till ca 660 Mkr. Skulderna vid årsskiftet var 268 Mr. Företagets utveckling tycker jag då bör motivera ett värde på nära 1 miljard kronor. I dagsläget tycker jag att det mest viktiga för aktiens kurs bör vara:

  • Hur omsättningen ökar;
  • Ledningens kontroll över verksamhetens expansion;
  • Bedömningen av framtida konkurrensförhållanden
  • Reflektioner om p/s-talet eftersom företaget växer snabbt.

Klicka här för mina korta reflektioner kring dessa förhållanden! Omsättningen har ökat 24,4 % till 418 Mr jämfört med föregående år. Orderstocken för fjärde kvartalet har dock ökat betydligt snabbare än så. Ledningens prognos för 2010 är en omsättning på 1 miljard kronor. Det innebär en ökning med 55 %/år.  En så snabb ökning av omsättningen ställer stora krav på ledningens förmåga att kontrollera expansionen. Det finns också skäl att ha en försiktig inställning till ledningens prognos.

Granskningsrapporten ger inte anledning till oro. Styrelsen har vidtagit åtgärder för att renodla verksamheten mot energi- och miljöteknik. Insiders har ökat rejält i bolaget under andra halvan av 2008.

Framtida konkurrensförhållanden måste bedömas för var produkt för sig. Där har konglomerat-upplägget en given fördel. Företaget står och faller inte med vare sig en produkt eller en teknisk marknad.

Fokuseringen på utnyttjande av spillvärme är mindre känslig för förändringar i energipriserna än ett fokus på produktion av energi.  Opcon Powerbox introduceras i flera olika branscher. Det gäller också SRE:s rökgaskondensering. SRM och Autorotor är den tredje delen av affärssområdet (AO) Renewable energy. Inom AO Engine Efficiency är fordonsindustrin en viktig kund. Det slår givetvis på framtidsutsikterna. AO Mobility products har renodlats och omsättningen inom ställdon har ökat med 50 %. Förvärvet av danska Balle A/S har kompletterat både marknadsnärvaro och sortiment. Fokuseringen på Health care ligger ju också rätt i tiden.

Med många olika affärsområden är det inte troligt att alla kommer att växa snabbt. Å andra sidan kan den totala omsättningen kommer att växa bra.

Enligt Aktiespararna är P/s-talet 1,66. Morphic är också ett miljöteknikföretag med inriktning på miljöinnovationer. Deras verksamhet ger ett också ett mycket diversifierat intryck. Men finns det motiv för skillnaden till P/s-talet 0,94. Axis är en extrem snabbväxare som sedan länge har god lönsamhet. Axis handlas till P/s: 1,38. På miljöteknik/ekonomisidan finns också Tricorona  med P/s 1,07. Är tillväxtprognosen i Opcon så mycket bättre?

Jag avslutar ungefär som sist:

Företagsvärdet är ca 660 Mkr.. Kanske det är rimligt att betala för en kanske för en möjlig EBIT-vinst på 100 Mkr. år 2010? Ja, förutsatt att omsättningen och vinsten sedan fortsätter stiga 50 % per år? Och många tecken talar ju nu för en snabbt växande marknad. Trots kursfallet tycker jag ändå inte aktien känns billig. Men insiders köper bara. Vet de något som jag inte tänkt på? LÄNK till vårt första försök att titta på Opcons värdering. http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/opcon-vardering-av-miljoinnovation-pa-borsen