Bloogar från Hotel Princesa i Barcelona. Jag njuter av en weekend med hustru Mariann. Men lite enkelt bjuder jag ändå på lite nytt. På söndag missar jag men Du har kanske chansen att se på DumDum. Ll 18.30 i TV8 börjar första avsnittet av  TV-serien Innovatörerna. I lågkonjunkturens spår får vi följa sex svenska arbetsplatser runt om i Sverige. De brottas med olika typer av utmaningar. I första avsnittet kanske inte främst miljö. Men det blir väl bättre när jag är åter i Sverige? Klicka här för vidare information ur Pressmeddelandet. Innovatörerna är Ingenjörsamfundets satsning och initiativ till att höja innovationskraften i Sverige. Verksamhetsområdet innehåller också verktyg som t ex tester, råd och metoder för att höja innovationskraften både hos anställda och hos företag. De anställda bjuds in till en omtumlande innovationsresa av experterna Kaj Mickos och Hans Björkman. På några dagar kan kollegorna rädda hela verksamheten.

I första avsnittet får vi möta de anställda på väveriet F.O.V. Fabrics i Borås. För 18 år sedan uppfann företaget tyget till airbagen. En enastående säkerhetsutrustning som idag fi nns i varje ny bil som rullar ut ur bilfabrikerna. När luften gick ur fordonsindustrin i höstas blev FOV påverkade omgående. Nu måste de tänka nytt och det är bråttom!

Resultat på bara tre dagar
På bara tre dagar kommer hela tio produktinnovationer fram kring hur man kan använda textil för ökad säkerhet vid brand, inbrott och i trafi ken. Dessutom får man ytterligare värdefulla spår på hur man kan nyttja textil och inleda samarbete inom cement- och betongbranschen.

– Det är otroligt vilken innovationskraft som fi nns i personalen, och tänk då att vi är fyra miljoner arbetstagare i Sverige, vilken dold innovationskraft som fi nns ute på arbetsplatserna, säger Terje Andersson, vd för Ingenjörsamfundet.

Medarbetare innovatörer istället för offer
Under våren följer vi ytterligare fyra företag och en kommun, alla med olika problem och stagnerande verksamheter. Resultaten hittills består av nya produktinnovationer, att nya affärsområden hittats, att nya sätt att organisera verksamhet upptäckts och att nya marknader identifierats. De anställda upplever också att klimatet på arbetsplatsen blir öppnare och mer positivt.

– Vi är inne i en lågkonjunktur och svensk konkurrenskraft måste stärkas. Medarbetarnas kompetens och inneboende förmåga är en viktig tillgång för arbetsplatsens utveckling och överlevnad. Många organisationer utnyttjar inte denna kraft vilket innebär att en viktig tillgång inte används. Istället upplever medarbetarna sig som offer för de beslut som fattas högre upp, säger Terje Andersson.

Fakta
 Innovatörerna sänds på söndagar kl 18.30 på TV8 med start 15 mars. Läs mer om innovatörerna på ingenjorsamfundet.se.