Spännande framtid för vår länk KvicksilvFriSparLyse, Lightlab. Du hittar länken till företagets hemsida i höger kolumn i kategorin Gift:Ersätt/Minska. En höjdare är ett avtal om utveckling för Lightlab vid sidan lamporna. Samarbetsavtalet ger en ny utvecklingslinje för miniföretaget. Samtidigt kommer meddelande om nyemission. Kursfallet på börsen blev brant. Jag förstår inte riktigt det. Alla som följer bolaget måste väl vänta sig att serien med nyemissioner fortsätter. Klicka här för information ur Pressmeddelanden och en reflektion om kursfallet.

LightLab och det taiwanesiska företaget Tak-Lin’s Electronics Corp har träffat ett avtal om utveckling av vissa produkter, bland annat för medicinskt bruk, baserade på LightLabs patenterade teknologi inom röntgenområdet. Tak-Lin’s Electronics är ett bolag som etablerades 1987 och har specialiserat sig inom elektronikdesign och sammansättning. Man producerar datordelar och kommunikationsprodukter till elektronikindustrin på Taiwan. Tak-Lin’s har dessutom tagit fram egna produkter inom olika specialområden, som till exempel medicinteknik.

LightLabs VD Bo Madsen säger i en kommentar:
– Det är en framgång för LightLab att ytterligare ett välrenommerat företag vill utveckla kommersiella produkter baserade på vår teknologi. Tak-Lin’s avser att investera betydande resurser i ett produktkoncept med stor kommersiell potential.

Företrädesemmission är på gång. Eftersom alla berörda borde räkna med fortsatta emissioner är det inte självklart varför kursfallet blev så brant. Kanske det kan förklaras med följande citat ur pressmeddelandet om nyemission. Beskrivningen inleds med några ord om en utvärdering. Jag citerar en del av texten.

”Syftet var att till årsskiftet 2008/2009 visa att de tekniska koncepten möter mål som motiverar höga marknadsvärden och attraherar partners för fortsatt produktutveckling.

Styrelsen konstaterar nu att utvecklingen av bolagets huvudprodukt, energisparlampan, inte har nått målen. I augusti 2008 uppmättes en energieffektivitet större än 30 lumen per watt. Vid mätningar som gjorts den senaste tiden har emellertid en väsentligt lägre energieffektivitet uppmätts, 15-20 lumen per watt. F.n. görs intensiva ansträngningar att klargöra varför denna försämring har uppstått och att modifiera olika komponenter i syfte att förbättra energieffektiviteten.

Ett ferritmaterial har också utvecklats. Det bedöms av det oberoende forskningsinstitutet IMEGO ha intressanta magnetiska egenskaper.

Framtidsutsikter

 Med en nyemission tillförs LightLab kapital som möjliggör fortsatta ansträngningar i samarbete med bolagets partners med inriktning på produktutveckling, utlicensiering och/eller försäljning av teknik. Fokus ligger nu främst på energisparlampan i avsikt att avsevärt förbättra energieffektiviteten och att åstadkomma en rimlig livslängd. Utsikterna att lyckas tekniskt är osäkra och lampans kommersialisering är beroende av tänkbara samarbetspartners bedömning. Dessa risker motiveras dock av det potentiellt höga marknadsvärde som ett tekniskt genombrott kan innebära. Detta gäller inte minst mot bakgrund av att de traditionella glödlamporna är på väg att fasas ut och att de nuvarande lågenergilamporna till skillnad mot LightLabs lampa innehåller miljöfarligt kvicksilver.”

Kommentar: Stycket om framtidsutsikter innehåller ungefär vad jag, som inte följt aktien länge, skulle vänta mig. Informationen om lägre energieffektvitet var nog ny för marknaden. Det är förstås tufft att för en sparlampa tvingas konstatera nära nog en halvering i belysning per enhet energi. Kan den ha orsakat kursfallet? Kursen halverades ju också.

 LÄNK till Pressmeddelande om nyemission:http://www.lightlab.se/sv/nyheter/pressreleaser/pressreleaser.aspx?nid=19129