Ursäkta dragningen i rubriken! Skrotbilar är ett stort problem. Vid återvinning finns avfallsrester som är svåra att återvina. Bilinredning är ett sådant material. Stena ska i ett fullskaleprojekt testa en ny lösning. Rester från fragmentering av bilar ska brännas tillsammans med rötslam och hushållens restavfall.  (Bild från pressmeddelande). Kanske det är en innovation för miljön? I dag ser vi det postiva i att de provar nya vägar med miljöargument.

Jag är ju inte återvinningsspecialist. Men vid förbränning av dessa mycket blandade material antar jag det uppstår diverse kemiska processer och en del gaser av mindre lyckade egenskaper. Bajset borde väl bli gödsel? Är det här en jättebra lösning, eller ett nödvändigt ont som vi ändå ska vara glada åt. Kommentera och skriv vad Du tycker. Hoppas Stena har bra uppföljning på vad som händer i förbränningen. Klicka här för info ur Pressmeddelande.

– När avfallet bränns tillsammans med rötslam som kommer från det vi spolar ner i toaletten kan man förhoppningsvis gå runt problemen och utvinna stora mängder energi som tidigare gick förlorad, säger Christer Forsgren, teknik och miljöchef Stena Metall.

På Stena Recyclings fragmenteringsanläggningar återvinns stora mängder avfall varje år. Bilar, maskiner och annat komplext metallavfall i samhället mals sönder till knytnävsstora bitar. Sedan sorteras materialet och återförs som råvaror till nya produkter i samhället. Cirka 20 procent av skrotbilarnas vikt kan ännu inte återvinnas på ett effektivt sätt. Bilinredning med läder, gummi, textil och mattor är exempel på avfall som inte kan materialåtervinnas.

– Restavfallet från verksamheten är komplicerat då det bland annat innehåller zink och bly som tillsammans med klor kan bilda korrosiva gaser som är skadliga för en förbränningsugn, säger Christer Forsgren.

– Projektet går ut på att se om restavfallet kan brännas tillsammans med hushållssopor och rötslam från reningsverk. Med svavlet och andra gynnsamma egenskaper i rötslammet kan man förhoppningsvis undvika att skadliga beläggningar bildas i en förbränningspanna.

– Om vi i en förbränningspanna kan energiåtervinna allt vårt eget restavfall så kan energin tas tillvara som fjärrvärme eller el. Energivärdet motsvarar uppvärmningen av cirka 10.000 småhus under ett helt år, säger Christer Forsgren.

I ett Waste Refinery-projekt driver Stena Metall i år ett fullskaleprojekt tillsammans med Metso Power, Statens Provningsanstalt, HTC på Chalmers, Lidköping Energi samt Borås Energi och Miljö. Restavfallet ska brännas på försök i en förbränningsanläggning i Lidköping.

– Det här är förhoppningsvis ett första steg mot en helt ny lösning på hantering av ett problematiskt avfall. Slår det väl ut kan det leda till en framtidslösning på avfall som branschen idag inte kan materialåtervinna, säger Christer Forsgren.