Försök cykla på den Du! Cykeln är ett överlägset färdsätt på medelavstånd i stad. Med denna innovativa service blir den också ett alternativ för varje hel storstadsregion.  Cykeln på tåget eller bussen är ju en gammal service. MyBike har givit den ny förpackning. Vik ihop cykeln och ta den på T-Banan, bussen eller Spårvagnen. Bilden är från hemsidan för MyBike Scandinavia AB. Klicka här för vidare information!

Korta avstånd går jag ju. För oss på Science Park i Jönköping finns lånecyklar. Men det behövs något för att ta sig till och från lokaltrafiken i storstäder. Företag i storstäder lägger idag mycket tid och pengar på sina tjänsteresor i storstäder. I Sverige är det nära 300 miljoner tjänsteresor årligen. De flesta med bil. 60 procent av resorna är kortare än 10 km.
Trots att det i storstäderna finns effektiva alternativ till egen bil eller taxi på tjänsteresan så är få företag medvetna om dessa. Eller så känner man till dem, men ser inte hur man effektivt ska kunna nyttja dessa alternativ. Ett problem är hur ta sig från hållpaltsen till destinaitonen om det är för långt att gå.

Från och med våren 2009 kan organisationer och företag runt om i landet att hyra eller köpa hopfällbara cyklar. Dessa får tas ombord på såväl bussar som på tunnelbana och pendeltåg, oavsett om det är rusningstrafik eller ej och på samtliga stationer. Erbjudandet är en kombination av hyres- och serviceavtal. Det innebär en möjlighet att utnyttja tiden effektivare. Dessutom minskar miljöbelastningen.  Samtidigt är det åtminstone på de flesta ställen en satsning på personalens hälsa.

”Cyklarna är godkända för att användas i kollektivtrafiken och på SJ:s tåg förutsatt att de viks ihop och att man lägger ettskyddsöverdrag på dem”
säger Tord Olsson, en av MyBike Scandinavia AB:s grundare.

Min personliga första fråga är om det ska vara nödvändigt att trassla med skyddsöverdrag?

Tord ser även möjligheter för företag att stärka sitt anseende som arbetsgivare genom att erbjuda sina anställda denna typ av cyklar. ”För privatpersoner är pendlingen till och från jobbet en vanlig
tidstjuv, genom kombinationen hopfällbar cykel och kollektivtrafik kan restiden normalt kortas ner betydligt”
säger Tord ”och det är ju bra, både för den anställde och arbetsgivaren.”.

MyBike Scandinavia AB erbjuder organisationer och företag möjlighet att hyra hopfällbara cyklar av
olika modeller där kvalitet, säkerhet, form och funktion är ledorden. Cykelmodellerna finns i flera olika viktklasser och med olika antal växlar. Till dem finns ett brett utbud av smarta tillbehör för att göra resandet så bekvämt, tryggt och effektivt som möjligt. MyBike AB startades 2008 med syftet att skapa effektiva och hållbara transporter på den svenska marknaden.

Cyklarna är av märket Dahon. Dahon startades i slutet av 70-talet. Dess grundare Dr David Hon hade ambitionen att göra något åt beroendet av olja då oljekrisen härjade som värst. Idag är Dahon världens största tillverkare av hopfällbara cyklar.

Länk till MyBikes hemsida: www.mybike.se