Flamskyddet Apyrum har nu visat kommersiell bärkraft. Detta glädjebesked kommer från vår länk BionedbrytFlamskydd, Deflamo.  Du hittar den i höger kolumn i kategorin Gift:Ersätt/Minska. Denna användning kommer i en nisch där bra flmskydd är extra viktigt.

Det började med gemensam produktutveckling som ledde fram till produktion av hepafilter som uppnår brandkrav, luftflödeskrav och de ekonomiska krav som ställts upp av det framgångsrika och snabbväxande svenska företaget Smoke Free Systems. Nu används de flamskyddade hepafiltren i ”tusentals system runt om Europa och Japan” säger Stina Treven, VD för Smoke Free Systems. Företagets rökstationer finns installerade på tusentals arbetsplatser och Smoke Free Systems med huvudkontor i Stockholm är representerat över hela Europa.

Utvecklingen av de flamskyddade hepafiltren har gjorts i samarbete mellan filtertillverkaren, Smoke Free Systems och DEFLAMO. Filtren ingår i ett specialutvecklat filterpaket som tar bort alla skadliga ämnen och röklukten helt.

-Projektet bevisar att Apyrum har kommersiell bärighet och ökar nyttan för våra kunder säger Fredrik Westin, VD på DEFLAMO. Klicka här om Du vill veta mer om Smoke Free Systems och om vad ett HEPA-filter är.

Smoke Free Systems erbjuder lösningar som rökstationer där service och underhåll som filterbyte och tömning av det så kallade askbehållarsystemet ingår. Företaget skyddar idag mer en halv miljoner människor om dagen från passiv rökning och medvetenheten om tobaksrökningens skadeverkningar ökar hela tiden.

 Smoke Free Systems ”maskiner” skulle kunna liknas vid en stor ”dammsugare” som suger in all rök. Röken renas från partiklar och ämnen och återcirkuleras därefter tillbaka in i rummet. Reningen av röken görs av ett avancerat, patenterat filtersystem som består av flera olika filter och komponenter.
 
Wiwkpedia skriver:  

HEPA-filter är en sorts luftfilter. HEPA är en akronym som kan utläsas ”high efficiency particulate air [filter]”, d.v.s. högeffektivt partikelfilter för luft. Filtret är vanligt i dammsugare.

HEPA-filter kan filtrera bort åtminstone 99,97% av de luftburna partiklar som har en storlek av 0,3 mikrometer (µm) i diameter. Partiklar av denna storlek är de mest svårfiltrerade, partiklar som är större eller mindre filtreras bort i ännu högre grad.

Det finns två varianter av filtret, en variant som går att tvätta och en variant som inte går att tvätta.

Den ursprungliga HEPA-filter ritades på 1940-talet och användes vid Manhattan Project för att förhindra spridning av luftburna radioaktiva ämnen. Det kommersialiserades under 1950-talet, och det ursprungliga uttrycket blev ett registrerat varumärke och en allmän beteckning för högeffektiva filter. http://sv.wikipedia.org/wiki/HEPA-filter
 
Läs mer om Smoke Free Systems http://www.smokefreesystems.se

Tidigare inlägg om Deflamo hittar Du genom att klicka på Deflamo bland våra nyckelord i vänster kolumn.