😆 Miljömedvetna kunder har hos Din El har tillsammans genererat 400 000 kr. Nu skall de återinvesteras i DinEl Miljöfond! DinEl har alltså inrättat en fond som gör det möjligt att bidra till utvecklingen inom miljöområdet. 20 % av de intäkter som de får via försäljning av Lokal VindEl och Lokal VattenEl går till fonden. Ökar försäljningen av dessa produkter ökar givetvis även fondens medel.

Miljofondbild_stor

DinEl öppnar portarna för entusiaster, kreatörer, innovatörer och inspiratörer – har du en miljösmart idé men saknar medel att genomföra den? Vare sig du är en privatperson, företag eller organisation så är du välkommen att ansöka om de pengar som i förlängningen kan bidra till ett bättre och energiklokare samhälle! Klcika här för mer information!

Företag, organisationer eller privatpersoner är välkomna att söka. Fondens medel ska stimulera nytänkande och ge kunskap inom energiområdet. Utbetalning av fondens medel kan ske inom nedanstående områden:

  • Bidrag till projekt – ny eller ökad kunskap om resursklok utveckling, användning och produktion av energi.
  • Stipendier för studier och examensarbeten inom energi- och miljöområdet.
  • Belöning till den som i massmedia på ett förtjänstfullt sätt informerat om miljöproblem och åtgärder för att förbättra miljön. Utomstående kan nominera.

 Som privatperson får man inte pengar för redan etablerade energiområden, såsom installation av bergvärme, luftvärmepumpar, energisnåla fönster, solcellspanel eller dyl.

Riktlinjer för stöd

  • Bidrag utbetalas enligt beskrivning ovan till projekt, stipendier för studier och examensarbeten inom energiområdet eller belöning till den som lyckats inom miljöområdet.
  • Bidrag ges inte till projekt som behandlar områden som berörs av lagstiftning.
  • Miljöfondens styrelse har rätt att bevilja delvis finansiering av projekt.´
  • Miljöfondens styrelse kan överlåta beslut till DinEl att bevilja eller avslå ansökan.
  • Namnet DinEl miljöfond ska vara tydligt exponerat i projektet.

Styrelsen som ska utvärdera ansökningarna består av representanter från både näringsliv och den akademiska världen.

Gå in på www.dinel.se och läs mer om ansökningsförfarandet.