Tävlingen Miljöinnovation har utsett årets finalister. Då var jag på semester utan svenskt tangentbord. Inlägget blev mycket enkelt för detta gladjeamne ville jag inte undanhålla någon. Jag skriver om det som enmeningsbeskrivningar av innovationerna. Vill du veta mer så finns länk till pressmeddelandet i slutet av inlägget. Klicka här för en lista med innovationerna!Effektivare teknik för värmelagring i salt som också kan omvandla den kemiskt bundna energin till både värme och kyla.

Optimeringsmetod för spill inom tillverkningsindustrin med hänsyn till materialegenskaper och skärmaskinsteknik.

Kostnadseffektiv återvinning och uppgradering av spillvärme inom främst processindustrin och kraftvärmeproduktion.

Kostnadseffektiv hybridsolfångare ger dubbel effekt genom värme och el ur samma panel!

Billigt solkylskåp som använder modern nanoteknik.

El- dieselhybridsystem för segelbåtar som även ger laddning när man seglar.

Kostnadseffektivt bojsystem kan göra vågkraft till en bra energikälla.

Mindre och lättare generator med integrerad momentomvandlare kan vara tekniskt intressant  för bl a vindkraft.

Klimatskal av tunn betong för hus med flexibla isolerings- och innerväggslösningar.

Finansieringslösning där kunden betalar en insats och hyr t ex solceller med lång livslängd till en lägre kostnad i förhållande till eget köp.

System som ändrar komprimeringen i bilens cylindrar efter körning och bränsle ger möjlighet till  låga utsläpp.

Specialnät för transporter av olika biobränslen så man slipper dyra specialfordon. 

 

Klicka här för utdrag ur pressmeddelandet och länk till tävlingen Miljöinnovations sajt! Kolla finalisterna narmare pa : http://www.miljoinnovation.se/Menu/MI-Dagen09/pressm2210finali.pdf