Det är dags skicka in nomineringar för att vara med i de europeiska näringslivspriserna 2010. DG Enterprise söker driftiga företag och framgångsrika entreprenörer. Deltagandet är öppet för alla nationella, regionala och lokala myndigheter samt företag i offentlig-privata partnerskap. De ska vara goda förebilder i det europeiska näringslivet. Nomineringar kan skickas in till och med den 15 november 2009. Klicka här för mer information.   

De europeiska näringslivspriserna 2010 ska visa upp exempel på god politik och praxis inom entreprenörskap. Dessuotm ska de skapa större medvetenhet om entreprenörernas roll i samhället samt uppmuntra och inspirera potentiella entreprenörer.

Förra årets svenska vinnare var Gothia Science Park som tillsammans med Skövde kommun fick ta emot pris för bästa näringslivsstöd.

Det finns totalt sex priser som ingår i de europeiska näringslivspriserna 2010. Nomineringskategorierna är
pris för:

– Förbättring av affärsmiljön
– Stöd åt internationalisering av företag
– Främjande av entreprenörsanda
– Ansvarsfullt och omfattande entreprenörskap
– Investering i kunskaper
– Juryns stora pris

Information om de europeiska näringslivspriserna 2010: 
Sigbritt Larsson, Tillväxtverket, Nationell kontakt för svenska företag och myndigheter
Telefon: +46 8 681 92 53, E-post: sigbritt.larsson@tillvaxtverket.se, Webbsida: www.tillvaxtverket.se/

Mer information, bilder eller ansökningsblankett, gå in på:
www.mynewsdesk.com/se/pressroom/EEA/document/list eller
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/european-enterprise-awards/index_sv.htm

De europeiska näringslivspriserna 2010 syftar till att öka vikten av om partnerskap mellan lokala myndigheter och företag, samt att lyfta fram entreprenörer som är framgångsrika i utvecklingen av Europas ekonomi. De europeiska näringslivspriserna lanserades 2005 av Europeiska kommissionens vice ordförande Günter Verheugen.