sretillverkning-av-kondensor Opcon visar på enorm minskning av stoftutsläpp för belgiska växthus. Dotterbolaget Svensk Rökgasenergi, SRE fick 2008 i samarbete med den globala bioenergiaktören Vyncke sin första order på system till den belgiska växthusnäringen för rening av rökgaser från dioxiner, stoft mm. Vid utvärdering av den första installationen i Belgien har utsläpp av stoft sänkts från över 200 mg/nm³ till under 1 mg/nm³. Samtidigt har utsläpp av svavel och dioxiner minskat dramatiskt.

Krav från belgiska myndigheter motiverade denna första order. Nu har man fått den andra ordern till Vyncke som är en stor global aktör med mängder av växthus. Jag anser att det är ett genombrott för försäljningen av SRE rökgasrening.

Utöver rening av rökgaser installerar man också SRE:s utrustning för energieffektivisering. Leverans sker första halvåret 2010. Anläggningen väntas utöver kraftigt minskade utsläpp även ge en energieffektivisering på ca 20 procent. Det pratas så mycket om energi. Men en så radikal minskning av utsläpp av stoft samtidigt med svavel och dioxiner tycker jag är en mycket större miljöefekt än den redovisade energieffektiviseringen. Klicka här för vidare information.

Ordern är den femte inom det nya segmentet växthus, där SRE i början av 2008
invigde en anläggning vid ett stort seminarium för den holländska
växthusnäringen.

– När ett växthus går över till uppvärmning med biobränsle så kan vi höja
effekten på en anläggning avsevärt. SRE har på kort tid lyckats få in sina energi-
och miljöteknikprodukter inom växthusnäringen. Det är ett nytt, mycket intressant
segment, där vi ser en stor tillväxtpotential globalt. Vi ser nu också att vårt
samarbete med Vyncke, som är en global spelare med stor installerad bas, börjar
ge effekt. Bara i Belgien och Frankrike har Vyncke idag ett 20-tal
installationer bara inom växthussegmentet där den här typen av energi- och
miljötekniklösningar skulle kunna komma ifråga, säger Rolf Hasselström, vd och
koncernchef Opcon AB inför Årets Bioenergidagar i Linköping.

SRE är en del av Opcons växande affärsområde Renewable Energy. Det satsar
på bland annat Waste into Value med särskilt fokus på Waste Heat Recovery och
Bioenergi. SRE levererar bl.a. system för rening och energieffektivisering till
biobränsleeldade fjärrvärmeverk, sågverk, pelletstillverkare och kommersiella
växthus, samt reningsutrustning till industrier och torksystem för biomassa.

SRE:s produktsystem Renergi baseras på värmeåtervinning, där spillvärme
tillvaratas genom rökgaskondensering, och innebär såväl kraftigt minskade
utsläpp som stora energibesparingar där kapaciteten i en biobränsleeldad panna
efter uppgradering kan ökas med uppåt 25-50 procent beroende på konfiguration
samtidigt som utsläpp av bl.a. partiklar minskas.

Spillvärme är idag en enorm och till stora delar outnyttjad energiresurs världen
över. Enligt IEA, International Energy Agency, avgår över 60 procent av
energiinnehållet vid världens elproduktion som värme.

För mer information om Opcon klicka här: http://evolveu.bloggsida.se/?s=opcon

För mer information särskilt om Opcondottern SRE, klicka här: http://evolveu.bloggsida.se/?s=opcon