vattenhjul_PragskurenKanEnergi var en av de första länkar vi lade upp i kategorin VÄNNER. Detta efter positivt personligt möte med grundaren Mats Rydehell. Nu har KanEnergi vunnit ett stort EU-kontrakt. I samarbete med flera andra renommerade europeiska konsultföretag kommer de att fortsätta driva mötesplatsen ManagEnergy för lokala och regionala energiaktörer i Europa under 2010-2011. Läs mer på www.managenergy.net

KanEnergi kommer att vara ansvariga för arrangerandet av workshops och seminarier i olika länder i EU och kandiderande länder. KanEnergi kommer även fungera som strategisk och teknisk expert åt övriga teamet i samband med webbutveckling, case studies, kampanjer etc. Vi firar med vår bild på ett mycket gammalt vattenhjul från centrala Prag. Klicka här för vidare information

Det är både roligt och meriterande att vi fått detta förtroende av EU-kommissionen säger Mats Johansson, VD på KanEnergi Sweden AB. Vi har ett starkt team som samarbetar väl och ger både bredd och hög kompetens inom olika områden.

Uppdraget ger oss chansen att fortsätta utveckla vårt internationella nätverk och bättre förutsättningar för våra svenska kunder till internationalisering och deltagande i europeiska projekt. Vi har redan förstärkt vår organisation och kommer fortsätta växa under 2010.

ManagEnergy är ett initativ av EU-Kommissionen för att stödja lokala aktörer. I det ingår:

ManagEnergy stöder lokal verksamhet på följande sätt:
· ManagEnergy:s beredningsgrupp, med företrädare för områdena förnybar energi och
hantering av energiefterfrågan och kommissionen.
· Aktuell information om gemenskapens energi- och transportpolitik och lagstiftning.
· Information om projekt- och programbidrag som lokala aktörer kan ansöka om inom
ramen för denna lagstiftning.
· Olika åtgärder för kapacitetsuppbyggnad samt europeiska evenemang och seminarier,
bland annat en europeisk plattform för direktsända och förinspelade Internetinslag
från energievenemang samt tal och presentationer, för bättre kommunikation och
kunskapsspridning.
· Insamling och spridning av goda arbetsmetoder, för ett ömsesidigt lärande och
kunskapsutbyte.
· Kontaktuppgifter för energikontor och andra energiaktörer, för att underlätta
kommunikation och bildandet av nätverk.
· En sökfunktion som hjälper dig att hitta samarbetspartner.
· En hjälptjänst för den som behöver ytterligare information om ManagEnergy-tjänster,
exempelvis evenemang, Internetsändningar och lokala mediakonferenser.
· Statistik om användningen av ManagEnergy-tjänster, kontaktuppgifter för
ManagEnergy-teamet samt registreringsformulär för den som vill registrera sig för att
få information om ManagEnergy eller sända rapporter om goda arbetsmetoder och
mycket mer.

Läs mer om KanEnergi via vår länk KanEnergi i kategorin VÄNNER. på www.kanenergi.com