Hurra för Hammerglass Sound-In om det håller vad det lovar! Det är ett nytt effektivt bullerskydd som är osynligt. Med sin svängda form stänger bullerskärmarna in ljud, föroreningar och avgaser på vägen. Det kan göras sex meter högt, helt genomskinligt. Tänk vilken möjlighet! Bilder från Hammerglass pressmeddelande.

 Hammerglass

I samband med Banverkets Dubbelspårsutbyggnad genom Motala har jag som fastighetsägare i åratal kämpat för ett vettigt bullerskydd. Redan den bullerslum vi har i dag från trafikleder är förfärlig. När Banverket vid ombyggnad till dubbelspår år 2010 låter spåret fortsätta gå genom staden blir man så ledsen.

För att effektivt minska buller rekommenderar EU att skärmar skall vara mellan 2,5 och 5 meter höga. Många länder bygger sedan långe 4-6 meter höga skydd i trä eller betong. Ljud och föroreningseffekterna är bra men väggarna anses fula och tar utsikt både för resande och kringboende.

Hammerglass2Skärmen är ju mycket vackrare än bullerplank. Genom insvängningen dämpar den säkert också buller bättre än befintliga lösningar. För att skapa effektiva skärmar framhåller akustikexperter just att skärmar skall göras svängda. Då studsar ljudet tillbaka ner mot trafiken och slås sönder på och omkring vägbanan. Det har inte tidigare gått att göra i genomskinliga konstruktioner.

Hammerglass är genomskinliga, färgade eller screentryckta polykarbonatskärmar. De har en mycket hård ytbeläggning i kiseloxid. Ytan gör att skärmarna inte missfärgas av sol och ålder. Graffiti blir lätt att sanera och det blir ett effektivt skydd mot ristningar och vandalism. Skärmarna går inte att slå sönder. De kommer också att hålla skenande fordon kvar på vägen.

Ytbeläggningen gör att smuts och föroreningar inte fastnar lika lätt på Hammerglass som på t ex vanligt glas. Hammerglass har Glossindex 180 medan vanligt glas har 100. Genom den nanoteknologi som ytbeläggningen bygger på regnar föroreningarna lättare bort från ytan.

Stolpar och infästningssystem har tagits fram i samarbete med Varmförzinkning i Smålandsstenar De möjliggör upp till 6 meter höga bullerskärmar i Hammerglass. Monteras dessa på en stödmur i betong kan den totala höjden uppgå till ca 7 meter.  Med specialproducerade, klassade och certifierade betongfundament fungerar skärmarna även som avkörningsskydd eller körriktningsavdelare

Okrossbara skärmar ger förstås bättre totalekonomi. Livslängden beräknas till > 40 år. Frånsett högtryckstvätt ca vart femte år kräver systemet inget underhåll.