Xylophane har invigt sin pilotfabrik för bioplast i Bohus norr om Göteborg. Företaget har utvecklat ett förnybart förpackningsmaterial till livsmedel. I pilotanläggningen ska de optimera tillverkningsprocessen för en fullskalig produktion. Klicka här för mer info!

Kolhydraten xylan är den innovation som Xylophane bygger på. Den kan användas som barriär mot syre, fett och aromämnen. Därför passar den bra för livsmedel.  Råmaterialet i tillverkningen finns i restprodukter från spannmål, som skaldelar från vete eller korn. Skaldelarna har hittills saknat industriellt värde och används idag som utfyllnad i djurfoder.

Idén att kunna använda xylan som förpackningsmaterial kom under ett forskningsprojekt på Chalmers. Sedan grundade forskarna Xylophane.

Nu ska Xylophane testa att produktionen fungerar i industriell produktion. I den nya pilotanläggningen blir det också viktigt att optimera de olika stegen i tillverkningsprocessen. Pilotanläggningen har kunnat byggas tack vare en nyemission i januari förra året, vilket gav 34,5 miljoner kronor. En fullskaleanläggning skulle kräva ett tillskott på ytterligare drygt 100 miljoner kronor.