EU-bidrag : Marco Polo är ett stöd för att hitta transportlösningar som minskar miljöpåverkan. Ett huvudkriterium för att få stöd är hur många tonkkm ett projket kan överföra från vägtransport till järnväg eller vattentransport. Stödet är främst avsett för operatörer av transportsystem. EU-Kommissionens film är på hela 8 minuter men ger en introduktion. Nu har årets utlsyning publicerats.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=juVOKFgIKRQ[/youtube]

Vill Du veta mer om EU-bidrag särskilt för företag, miljö och innovation så kolla vår sida EU-bidrag! http://evolveu.bloggsida.se/eu

Jag hoppas snart hinna skriva lite mer om denna Marco Polo-utlysning. Tills vidare kan Du kolla mitt inlägg om 2009 års utlysning: http://evolveu.bloggsida.se/eu-finansiering/eu-finansieringmarcopolo-2009

Om Du vill veta mer och har bråttom så kolla Marco Polos hemsida: http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/home/home_en.htm