Tillväxtdagen-Lugnet-webEU-bidrag (vissa) är en av Tillväxtverkets uppgifter. Därför var jag med på Tillväxtdagen 13/4. Mycket av genomförandet av EU-bidragen bestäms i Sverige. därför måste jag hålla koll på bla. svensk Regional- och Jordbrukspolitik. Här är länk till vår sida om EU-bidrag främst för innovation och miljö för företag.   http://ecoinnovation.se/eu-bidrag. Programmet för dagen gav intressanta perspektiv på tillväxt. De kom från myndigheter, stora och små företag.

Programmet gav bra möjligheter till mingel. Flera riktiga höjdare bjöd generöst på sig själva under minglet. Ovan lyssnar Tillväxtverkets GD Christina Lugnet koncentrerat till en besökare (samtliga bilder Eco Innovation AB). Moderatorn stimulerade medverkan av de 400 deltagarna genom omröstningar och genom att kasta ut frågor till publiken.

Tillväxtdagen-Cecilia-webCecilia Hertz med armen i mitella, Umbillical Design AB lyfte hela tillställningen. Hennes företag arbetar med tekniköverföring från rymdteknik till civila applikationer. Jag kom plötsligt ihåg en kommentar jag hörde som pojke på 60-talet. -”Vi har ännu inte utnyttjat alla världskrigets innovationer fullt ut, och då menar jag det första”. Nu gäller det väl snarare det andra världskriget. Ur perspektivet massiva satsningar på teknikutveckling kanske rymdkapplöpningen kan jämställas med ett världskrig?

Cecilia inledde ett samarbete med NASA i samband med sitt ex-jobb. Det rörde ”volume management” för en räddningsfarkost för rymdfarare. Nu arbetar hon med ett projekt:  ”Down to Earth Commercialising Space Technologies for a Sustainable Earth”. Det är ett samarbete med Jönköpings Internationella Handelshögskola, Googol och Tillväxtverket.

Tillväxtanalys var medarrangör till dagen. Myndigheten organiserar Sveriges tekniska attachéer. De bidrog med rapporter från flera marknader som är spännande ur tillväxtsynpunkt. Indien-kontoret var mest intressant. Deras rapport handlade om ”Frugala Innovationer”. Det är billiga innovationer med enkel teknologi. En enkel lastbil kan tillverkas för 1000 kr. Men det roligaste var en tramptvättmaskin.

CorswandtGotlänningen Patrik von Corswandt för Stavfa gård var ännu en frisk fläkt. Han är familjeföretagare i femte generationen och matambassadör för Gotland. Affärsidén är att arbeta med livsmedelsförädling med kossan i centrum. Nu har de 16 anställda fördelade på fyra företag. På bilden bjuder Patrik på läcker provsmakning. Patrik lyfte upp tre tekniker han tror på för framtiden: GMO, Nano-tec och hologram. Några av de viktigaste ledorden han ser för utvecklingen är energi, sötvatten, heterogenitet och demografi.

Kristina Alsér är småföretagaren som blev Landshövding i Kronobergs län. Hon har varit VD för miljöteknikföretaget Mercatus Engineering i Vimmerby. Mercatus har Europas  bredaste program för rening av kylvätskor, oljehaltigt vatten, färgvatten, tvättvatten, kondensatvatten och vatten efter biologisk rening. Mercatus har växt snabbt.

Kristina lyfte flera spännande perspektiv på tillväxt. Jag nämner fyra  här: 1. Sysselsättningstillväxten sker i små och medelstora företag; 2. Av företagen är 94 % mikroföretag och 30 procent vill inte växa. 3. Landets 100 största företag står för 80 % av exporten. 4. Medianstarten för svenska storföretag är 1916.

Tillväxtdagen-Alsér-webKristina, till höger på bilden med Tillväxtverkets Utvecklingschef Anna Junger, pekade också på tre viktiga underutnyttjade resurser för tillväxt:

  1. Nya svenskar
  2. Miljökompetens
  3. Naturen/Kulturen

Avslutningsvis ställdes en viktig fråga till auditoriet. Vet entreprenörer var de kan få rådgivning om utveckling och tillväxt? Svaret blev att över 60 % inte trodde de vet det. Det är lätt att dra fel slutsats av en sådan siffra. Den riskerar tolkas så att problemet är att myndigheter har för små resurser eller att informationen om myndigheters bidrag i detta sammanhang behöver öka. För vidare information:

Tillväxtdagen.nu: http://tillvaxtdagen.nu/

Kristina Alsérs blogg: http://landshovdingkronoberg.blogspot.com/