CleanflowCleanflow introducerar en ”njure” för grönlut. Då går åt mindre kemikalier och mindre energi. Härligt!  😆 Bild på Lennart Källén och Christofer Lindgren från pressmeddelandet. Klicka här för vidare information!

Grönlut är en kemikalie i sulfatprocessen. Den måste renas för att inte hindra tillverkningen av massa. Den patenterade lösningen höjer kapaciteten betydligt. Den minskar också både energi- och kemikalieåtgången inom massaindustrin.

– Vi har gjort beräkningar som visar att ett normalstort bruk kan spara ungefär fem miljoner kronor per år med vår teknik, berättar Cleanflows VD, Lennart Källén.

Metoder för rening av grönlut finns redan, men de är mer energikrävande och har lägre kapacitet än den lösning som Cleanflow har utvecklat.

– Vår teknik fungerar som en njure, som skapar helt partikelfri grönlut under tillverkningsprocessen. Det här är ett mycket stort steg för branschen, säger Lennart.

Lennart har tillsammans med forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm arbetat fram den unika reningstekniken började arbetas fram. Efter tre år senare, står nu den första testanläggningen klar att börja köras vid Aspa Bruk utanför Askersund.

– Vi kommer att testköra vår anläggning under knappt ett år, sedan räknar vi med att gå ut kommersiellt, berättar Lennart.