EU-bidrag är ett eget (eller flera) fackområde. 😯 Det kräver nästa specialistkunskap för att lyckas. Att börja ansökningsarbetet i god tid är A och O. Detta gäller särskilt för nya program.  Detta handlar min krönika i Uppfinnaren & Konstruktören 2010:2 om. Du hittar den genom att scrolla ner till första bild på sidan EU-bidrag: http://evolveu.bloggsida.se/eu-bidrag

Det är ofta svårt för den oerfarne att bedöma brådskan. Det gäller särskilt den som ska övertala någon annan att leda ett gemensamt projekt. 😳 Detta är normalt det bästa för mikroföretag. I Nyhetsbrevet EU-Peng rekommenderade vi för mars fortfarande mikroföretag att förbereda ansökningar genom pre-screening till vissa program. I Aprilbrevet rekommenderar vi det inte längre men skriver att det kan göras. Skicka en epost till erik (@) ecoinnovation.se med ordet EU-Peng om du vill ha kommande nummer av vårt Nyhetsbrev. Klicka här om Du vill veta mer om denna brådska.

Nyligen rekommenderade jag en möjlig kund att omedelbart göra en prescreening för Life+. Brådskan har jag förklarat så här.

Det finns tolv arbetsveckor tills ansökan ska vara hos Naturvårdsverket. Att göra en omfattande Life+ansökan kan kräva tre månaders arbete.Det bör vara utspritt under en sex-månaders period.  Om alla förutsättningar är på plats kan några veckor räcka. I förhållande till potentiellt idealiska partnerländer är det bara två månader tills en tvåmånadersperiod börjar då det hela tiden är semester i något av länderna.

Ni har ännu ingen projektägare, ingen övrig svensk partner och ingen kontakt med möjligt partnerland för ett projekt i storleksordningen 20 Mkr. Dessutom ska ansökan bli så bra att den är bland de 15-20 % bästa i hela EU. Nybörjare är nästan chanslösa. Ni och jag är kanske de enda som har en hum om hur en vinnande projektansökan bör se ut.

I en ansökan ska man budgetera och skriva kanske en halv A4/miljon kronor om vad man ska göra. Detta så att människor med olika kulturell bakgrund och olika intressen liksom deras varierande chefer är överens om tolkningen i ca 5 år. Att vänta veckovis med att börja för att först gå på ett informationsmöte är inte något jag rekommenderar.